Overtro på forskning.no

juli 27, 2009

En kommentar til en artikkel på forskning.no: (JB er meg)

Naturliggjøring av overtro?
Ikke mye forskning over dette nei, det er ser mest ut som et forsøk på å naturliggjøre overtro. Spesielt det at hun kaller forsøk på å forstå og forklare fenomen på en rasjonell måte for «kassetenkning».

Alle våre opplevelser befinner seg i vårt eget hode. Sansene samler inntrykk fra omverdenen, men selve opplevelsen befinner seg inni oss. Og dette kan være en god forklaring på hvorfor fysiske bevis, slik som bilder og video, er så vanskelig å oppdrive, og hvorfor fenomenene glimrer med sitt fravær under kontrollerte situasjoner.

Jeg vet at hvis jeg begynte å oppleve «en gjennomsiktig skikkelse iført hvit skjorte og svarte bukser» eller «en slags tåke som bølger rundt i stuen, nede ved gulvet», så hadde jeg funnet fram kamera og sikret meg bevis. Hvis sensorene i øyet kan plukke opp lyset fra disse fenomenene, så kan sensorene i kameraet også gjøre det. Og hvis kameraet ikke gjør det, så får jeg bekreftet at opplevelsen nok er skapt i mitt eget hode og ikke av noe utenforliggende.

NB! Jeg er ikke lege. Jeg uttaler meg kun som privatperson som følger med på nettet.

Frykten for Svineinfluensa, A(H1N1), fremstår for meg som noe overdrevet. Dødeligheten er lav, og de fleste som blir syke blir mindre syke enn ved vanlig influensa og raskt friske igjen. Smittsomheten er også på linje med vanlig influensa.

I følge tall fra bl.a European Centre for Disease Prevention and Control så er det ca 160,000 laboriatoriebekreftede smittede og ca 1000 døde. Det gir en dødelig på ca 0.6% mot ca 0.1% for vanlig influensa. Men det reelle tallet er allikevel en del lavere ettersom ikke alle tilfeller blir rapportert inn og bekreftet i laboratorier. Det er mulig å bli smittet av svineinfluensa uten å bli spesielt syk, og da blir man selvsagt ikke med i statistikken heller.

En utfordring med svineinfluensa i forhold til vanlig influensa er at immuniteten i befolkingen er lavere. Influensavirus muterer ofte, slik at vaksine for ett år ikke holder til neste års utbrudd (se: antigenic drift) Allikevel bevares en viss immunitet, og denne restimmuniteten begrenser utbredelsen av den nye influensavarianten.

Svineinfluensa-viruset er influensavariant som har lite slektskap med de vanlige influensaene, dermed er det lite immunitet i befolkningen mot dette viruset. Det gjør at selv om viruset ikke er mer virulent (smittsomt), så kan det allikevel få større spredning. Det er altså ikke virusets egenskaper, men befolkningens immunitet som er faktoren.

Men siden de fleste bare får milde symptomer og blir fort friske, i løpet av en uke, så synes jeg mediene overdriver. Som privatpersoner her vi relativt lite å frykte. Og jeg tror ikke AS Norge får store problemer av at en større andel av befolkningen enn normalt er fraværende fra jobb en periode i høst. Norge kollapser tross alt ikke i fellesferien heller.

Fugleinfluensaen, H5N1, er det derimot grunn til å bekymre seg for, dersom den skulle mutere til en versjon som er lett spredbar mellom mennesker, mens den samtidig beholder dødeligheten. Mens vanlig influensa har dødelig på ca 0.1%, og svineinfluensa er omtrent i samme leia, så har fugleinfluensa en dødelighet på over 50%! Men dette er basert på det lave antallet mennesker som er smittet, og disse personenes levekår er ikke sammenliknbare med norske forhold.

Min oppfordring til medier og myndigheter er å la vær å overdrive svineinfluensaen. Det er ingen vits å rope ulv før den egentlige ulven, fugleinfluensaen, eventuelt har mutert til en smittbar versjon.

Info om svineinfluensaen:
Folkehelseinstituttet
VG: Dette bør du vite om svineinfluensaen
Forskning.no: – Medienes framstilling helt ute av proporsjoner
2009 flu pandemic
Wikipedia: Influenza
Swine flu death rate estimates ‘flawed’
Times online: Deadly strain of swine flu gets under radar of the immune system
Take a deep breath, Swine Flu’s not that bad
Hvor farlig er svineinfluensa? (Tett på nett, folkehelseinstituttet svarer)
Statistikk Norge (Velg Influensa A (H1N1))

Artikler om utbruddet:
Dagbladet: Avlyser 4H-leiren
Dagbladet: – Bli hjemme
VG: Avlyser 4H-leir etter svineinfluensautbrudd
Forskning.no: Hurtigtester H1N1-vaksine

Jeg har ikke kjennskap nok til andre lands skatteregler til å besvare det spørsmålet. Men fra hva jeg leser har de fleste andre sammenliknbare land kvittet seg med formueskatten.

Men Norge, som er ett av verdens desidert rikeste land, som har netto formue der de fleste andre nasjoner har netto gjeld, som har store naturressurser og tjener grovt på olje, klarer selvsagt ikke å finansiere en offentlig sektor på dette og inntektsskatt alene. Nei, Norge må grafse til seg litt av folks private eiendom i tillegg. Her er en tanke: Hvis regjeringen ikke klarer å finansiere sin politikk uten å kreve formueskatt på toppen av alt annet, kanskje vi skal få oss en regjering med litt mer bærekraftig politikk?

Argumentet for grådigheten er at «alle må være med på spleiselaget». Men når fungerte et spleiselag slik at en gjeng går sammen og tvinger andre til å gi fra seg penga sine til «fellesskapets beste»? I hvilken annen situasjon er dette akseptabel oppførsel? I hvilen annen situasjon kan man forsyne seg litt av andres eiendom med unnskyldningen «slutt å syt, du har råd til det»? I hvilken annen situasjon kan dette forsvares etisk?

Nei, dette har ikke noe med spleiselag å gjøre, dette likner mer på å tvinge noen til å betale beskyttelsespenger for å fortsatt få lov til å drive butikken i fred. «Du har det så fint og trygt når vi passer på deg, så det er bare rett og rimelig at du betaler oss litt ekstra for det.»

Privat eiendom er allerede grundig beskattet når den er ervervet. Det holder lenge. Verdiene forsvinner heller ikke ut av samfunnet om de ikke beskattes. De saltes ikke ned heller. De blir værende og er med på å finansiere nye geskjefter som kan skape verdier og arbeidsplasser.

Slutt å grafse i andres verdier. Å forsyne seg av andres eiendom kan ikke unnskyldes ved å kalle det «spleiselag» og «fellesskap». På tide å fjerne formueskatten. Norge klarer seg godt på inntektsskatten og alle de andre inntektene nasjonen har.

Ref: Dagbladet

– Synd at ikke alle vil bidra til den norske modellen, sier Stoltenberg om utflaggingen.

Ref: Dagbladet

I en kort setning begår Stoltenberg to kjappe feil:

  • Stoltenberg har ingen forutsetning for å påstå at Hagen ikke ønsker å bidra. Hagen har bidratt med masse opp gjennom årene
  • Stoltenberg har ikke anledning til å definere «den norske modellen» til å være lik det skattenivået den rødgrønne regjeringen har innført

Ellers følger Stoltenberg opp Halvorsens mobbe-retorikk ved å appellere til følelser og fremstille Hagen som en egoist som ikke ønsker å bidra.

Dette er en såkalt «red herring«, på godt norsk avledningsmanøver, for å føre debatten vekk fra hva dette egentlig burde handle om: det norske skattenivået generelt og formueskatt spesielt.

Er Stoltenberg og Halvorsen for feige til å forsvare politikken sin på en saklig måte uten personangrep?

Halvorsens uttalelser i forbindelse med at Stein Erik Hagen flagger ut har gjort med betenkt, og gir meg en ekkel følelse i magen. Det er følelsesladet og personrettet og ikke egnet til annet enn å skape splittelse og hat.

– Hagen har mer enn god nok råd til å være med på det norske spleiselaget. Ingen betaler mer enn 1,1 prosent i formuesskatt i Norge, og det klarer han uten problemer, sier finansministeren.

– Her har regjeringen jobbet knallhardt og sørget for de mest omfattende tiltak mot finanskrisen, slik at vi alle skal være best mulig rustede – og nå stikker`n bare av!

Ref: e24.no

– Stein Erik Hagen er en meget rik mann, og det skulle bare mangle at han er med på å bidra til det spleiselaget som vi har i Norge.

Ref: Aftenposten

– Hvis Hagen tror han kan true oss – glem det! var Halvorsens kraftsalve.

Ref: Dagbladet

Hun argumenterer ikke for hvorfor skattenivået er riktig, hun prøver rett og slett å fremstille Hagen som et dårlig og egoistisk menneske. Slike personrettede angrep hører ikke hjemme i en offentlig debatt. I den stillingen Halvorsen befinner seg i burde hun holde seg for god til dette. Halvorsen er en rollemodell for mange mennesker, og når hun går ut og angriper enkeltpersoner på denne måten, i en tone som dette, så legitimerer det denne typen personangrep. Dermed er Halvorsen med på å skape hat mot enkeltpersoner, og mot grupper. Og hun er med på å så splittelse mellom bedriftseiere og investorer på ene siden, og arbeidstakere på andre siden, to grupper som egentlig burde samarbeide fordi de er avhengige av hverandre.

Kristin Halvorsen bør enten skjerpe holdningen sin eller komme seg ut av politikken!

Oppdatering:
Stoltenberg er ikke stort bedre:

– Jeg mener det er synd Hagen-familien ikke vil være med på det spleiselaget den norske modellen bygger på, det at alle bidrar. De som har mest betaler mest inn til felleskassa, men til gjengjeld får vi offentlig finansierte sykehus, skoler og en god velferd som alle har glede av, sier han.

Ref: TV2

For det første: Et spleiselag er noe man enes om. Her er det Stoltenberg som dikterer og hagens som forventes å opptre lydig.
For det andre: Stoltenberg er ikke i noen posisjon der han kan definere at «den norske modellen» er det samme som det skattenivået Stoltenberg ønsker
For det tredje: Å påstå at Hagen ikke ønsker å bidra er en påstand Stoltenberg ikke har dekning for. At Hagens ikke synes Stoltenberg sitt opplegg er rimelig er ikke det samme som at han ikke vil bidra.

Jeg vil ikke ha politiske ledere som Halvorsen og Stoltenberg. Jeg vil ha ledere som kan ta debatten på ærlig vis, og ikke drive med slike usakligheter som dette. Les også: Falske angrep og avledningsmanøver fra Stoltenberg

Skatter gir ikke mer penger eller verdier til samfunnet. Alt skatter gjør er å omfordele verdier. Dersom omfordelingen ikke er av en art som støtter verdiskapning på et annet område, så betyr det et verditap for samfunnet. Dette betyr igjen at skattegrunnlaget minsker, og at det blir mindre å beskatte senere.

Det er derfor en løgn når det påstås at velferdsstaten er bygget på rettferdig fordeling. Velferdsstaten er bygget på verdiskapning, og verdiskapning må støttes for å kunne bevare velferdsstaten i fremtiden.

De som gjør vellykkede investeringer er ikke resten av samfunnets fiender, selv om de selv blir rike. Men dessverre blir de i enkelte politikeres retorikk fremstilt slik. Økonomisk vellykkethet blir ikke verdsatt som det positive bidraget til samfunnet det er, men heller uglesett som noen som forsyner seg for grådig av samfunnskaka på bekostning av andre.

Nå har altså Stein Erik Hagen valgt å flagge ut (VG, TV2, Dagbladet) på grunn av skattepolitikken til de rødgrønne. Han sier selv at han ikke har noe imot å betale skatter, men det går en grense for de fleste hvor langt deres ansvarsfølelse for hjemlandet går, når det koster direkte av egen pengepung å ha dette ansvaret.

Jeg er for et system med inntektsskatt. Det kan forsvares prinsipielt ved at man betaler for å delta og tjene penger i det systemet som staten/samfunnet organiseres. Formueskatt har jeg derimot lite til overs for. Dette er direkte grafsing i andre menneskers private verdier og eiendom. Det tærer unødvendig på verdier som allerede er beskattet ved inntjening. Og det medfører ikke verdiskapning. Formueskatt er direkte umoralsk grådighet.

Kristin Halvorsen sitt kommentar til saken lyser av selvgodhet og arroganse:

– Jeg synes det er trist at Svein Erik Hagen ikke kjenner glede ved å bidra i det spleiselaget som velferdssamfunnet vårt er. Jeg beklager at han flytter, for jeg mener Norge er et godt land å bo i, også for de rike, sier Halvorsen.

Hva i all verden vet Halvorsen om Hagens glede ved å bidra? Hagen har bidratt med langt mer enn de aller fleste, først ved den verdiskapning som han har bidratt med, selve grunnlaget for arbeid og skatter, og så ved selv å betale store mengder skatt. I tillegg til frivillige bidrag til veldedighet.

Her er det totalt fravær av innsikt og refleksjon, men i stedet et direkte angrep på Stein Erik Hagen som person, med grunnløse og ufine beskyldninger.

Å tenke at fordi Hagen er rik, så kan vi andre forsyne oss litt ekstra av hans verdier og eiendom, er umoralsk egoisme. Det hjelper ikke å skjule seg bak at «de må bidra til fellesskapet». Hagen har bidratt masse til fellesskapet. Men på et tidspunkt er ikke det moro lenger, spesielt ikke når det allikevel ikke verdsettes av slike som Halvorsen og hennes tilhengere. Å hjemme seg bak fellesskapet fremstår som bortforklaring og rasjonalisering for å unnskylde egen grådighet. Av mennesker som tror at samfunnskaka har en fast størrelse, og derfor mener at at rike og vellykkede skylder dem å dele av sin eiendom.

Lykke til videre Hagen. Gjør det du mener er best. Fint om du blir i Norge og fortsetter å bidra til verdiskapning og arbeidsplasser, men velger du å flagge ut så vil i hvertfall ikke jeg mene at du skylder meg noe som helst.

Da Erna Solberg i mai ble kritisert for å være feil leder for Høyre, og årsak til dårlige meningsmålinger, så tok jeg henne i forsvar og plasserte skylden for nedgangen i oppslutning på kulturen i Høyre i stedet.

Men etter hennes siste utfall mot det som burde være Høyres soleklare partner i et borgerlig regjeringsalternativ, Frp, begynner jeg å tro at jeg har tatt feil. I helgen var det bare overfladiske og unyanserte angrep, og nå er hun ute og påstår at Siv svikter som leder fordi Frp ikke har tatt standpunkt for eller mot EU, men holder på at det skal avgjøres med folkeavstemning.

Det kan se ut som om Solberg er i ferd med å gjøre Frp til motstander under den begynnende valgkampen, i stedet for å søke å finne et borgerlig alternativ til de rød-grønne. Jeg kan se for meg Stoltenberg og Halvorsen high-fiver hver gang Solberg kommer med slike utspill. Jeg for min del vifter med midtre finger i generell retning Høyres kontorer.

Når det gjelder EU så er jeg ikke enig at det er et poeng i seg selv for Frp sentralt å ta et klart standpunkt for eller imot. Og Solberg tilbyr heller ingen gode grunner:

– En med ambisjoner om å lede landet kan ikke backe ut på et så viktig standpunkt i forhold til Norges posisjon i Europa. Siv svikter når det gjelder å ta på seg nasjonale lederoppgaver. Det er rett og slett mangel på lederskap, sier Solberg.

Hun sier ikke et ord om hvorfor det er et viktig standpunkt. Frps medlemmer er meg bekjent splittet i synet, og det er mange argument for og mot EU. Det er ikke hensiktsmessig for et parti å ta et svart/hvitt standpunkt til noe medlemmene ikke har en klar enighet om.

Frp har sagt at dette skal avgjøres ved folkeavstemning, og det er et helt greit standpunkt.

– Det er jo et paradoks. Frp sier at de vil ha folkeavstemning på om vi skal ha bompengefinansiering, men har ingen problemer med å flagge sitt standpunkt. Da bør det gjelde for EU-saken også, sier Solberg.

Her svikter Solbergs logikk fullstendig. Utsagn som dette burde være diskvalifiserende fra enhver oppegående debatt. Selv om Frp har tatt standpunkt i saker som de også mener skal avgjøres med folkeavstemning, så betyr selvsagt ikke det at de må ta standpunkt i alle saker som de mener skal avgjøres med avstemning.

Som sagt, jeg har tidligere forsvart Solberg som leder for Høyre, men nå må har jeg dessverre skiftet mening. Både den slags sviktende logikk, og den typen angrep på det som burde være en samarbeidspartner, viser at hun ikke er en god leder for Høyre. Høyre trenger en leder som er mer nyansert og reflektert i sine uttalelser, som fokuserer på å fremme det positive i Høyres politikk, og som skjønner at motstanderen befinner seg til venstre, og dermed ikke går inn for å ødelegge mulighetene for borgerlig regjering. Det er ikke Erna Solberg.

Oppdatering:

– Vi burde bruke kreftene våre på andre måter. Jeg trodde vi kunne bli enige når vi eventuelt skal i regjering sammen. Men da må vi holde tunga rett i munnen og fokusere på de rødgrønne i stedet for å skyte mot hverandre, mener Høglund.

Godt å se at Frp fortsatt er konstruktive. (Ref: Dagbladet)