Flere midtrabatter!

juni 30, 2009


Det finnes vel lite som er mer bittert for de pårørende enn å miste noen pga. andre menneskers dumskap og uforsiktighet.

Møteulykker er noe man vanskelig kan beskytte seg mot. Samme hvor pent man selv kjører, kommer det en bil fra motsatt retning over i ditt kjørefelt i over hundre kilometer i timen så er det lite man kan gjøre.

Men myndighetene kan gjøre noe. De kan bedre kvaliteten på veiene og bygge flere midtrabatter. Dermed vil ulykker som følge av uvettig kjøring i mye mindre grad skape tilfeldige offre. Slike ulykker er det myndighetenes ansvar å gjøre noe med. Dumme uforsiktige mennesker vil det alltid finnes. Men konskevensene av dette kan reduseres.

Dette er en trist sak, og venner og familie av alle de døde har min sympati. Men spesiell sympati har de etterlatte til Sigbjørn Tødenes, som var på feil sted til feil tid, og et fullstendig uskyldig offer.

Tillegg:
Det sies i debatten at midtrabatter er uønsket i tuneller, pga. redusert mulighet for å komme eg ut av tuneller ved brann. Det er riktig. Men jeg vil understreke at poenget mitt i denne posten er generelt, og ikke gjelder tuneller spesielt, selv om denne ulykken skjedde i en tunell. Altså bør man generølt bygge flere solide midtrabatter på norske veier, sørge for at veistandarden er god og se etter tiltak som kan hindre at uvettig kjører rammer uskyldige. Møteulykker skjer ikke bare i tuneller.

Jeg vil også understreke et annet generelt viktig poeng:
Alle individer har ansvar for sine handlinger. Men samtidig har myndighetene ansvaret for hvor mange slike ulykker som skjer, og hvor alvorlige konsekvenser det får. Det ene utelukker ikke det andre.

Reklamer

38 Responses to “Flere midtrabatter!”

 1. Moi Says:

  Hvis det faktisk er riktig, som er veldig sannsynlig etter undersøkelsene fra folk som har peiling og lang erfaring med dette, at disse mennene kjørte i 150-200km, og dermed forårsaket en uskyldig trebarnfars død, er de noen HELVETES rasshøl som verden uansett ikke har behov for! Det høres nok stygt ut, ja, men å leke russisk rulett (hvor man til og med har bedre sjanser!) med andres (og eget) liv og sikkerhet på den måten, det er så jævlig uansvarlig og grusomt som det kan få blitt! Hva faen bryr det vel disse drittsekkene at det sitter folk tilbake som er glad i dem som lider et uerstattelig tap pga taperoppførselen deres, og hva pokker har det å si at tre barn vokser opp uten faren sin, en kone uten mannen sin, foreldre uten sønnen sin?! Jeg blir så eitrande FORBANNA og det bryr meg ikke en spøtt at de fire mennene er borte fra veiene og verden ellers – hvem vet hvor mange andre liv de kunne tatt dersom det var flere biler i tunnelen da de raste rundt i egotrippen sin? GOOD RIDDANCE!

  • ukorrigert Says:

   Moi, hva med de etterlatte?

   De døde er borte. De føler ingen ting lenger. Det er de etterlatte som sitter igjen med smerten.

   Alle mennesker gjør dumme ting nå og da. Noen, ofte i ungdommelig overmot og uerfarenhet, gjør dummere ting enn andre. Vi må bare innse at slik vil det alltid være, og så tilrettelegge etter det. Og det kan vi best gjøre ved å beskytte tilfeldige mot konsekvensene av andres dumskap.

   Man snakker som regel om å redusere tapstallene når det gjelder bilulykker. Men det burde ikke bare være snakk om å minske antall ulykker, men også å beskytte uskyldige mot andres dumskap.

  • annonym Says:

   Skam deg MOI.
   Tenk om det var ein av dine som kom opp i ei slik tragedie og du stod att.
   Dei etterlatte har heller ikkje bedt om at dette skulle skje.
   Med slike uttalelsar gjer ein slett ikkje sorgarbeidet enklare.

   Skjedd er desverre skjedd, ingen av dei omkomne kjem attende, men familie, vener og kjende må få kvardagen til å gå vidare – tenk på det!

   Kommentaren din i linje fre med store bokstavar har ingen ting på nett å gjera.

   Ha ein fin og positiv kveld til ettertanke.

 2. Kim Says:

  Ja – er det riktig at de kjørte i opp mot 200 km/t – så er jeg enig – til helvette med dem!

  • Kim Says:

   Dermed ikke sagt at midtrabatter er feil – det kunne vel reddet livet til den møtende.

   Men feilen her er ikke mangel på midtrabatter – den ligger i den totale uansvarligheten som den / de unge menn tilsynelatende har oppvist. Det holder på ingen måte å si «boys will be boys» – er man ikke moden nok til å være ansvarlig som hard trafikant, har man ingenting som det å gjøre.

   Å kjøre bil er ikke en rett – å vise ansvar er derimot en plikt. Mot seg selv, sine passasjerer, og alle man møter.

   • ukorrigert Says:

    Kim, feilen er ikke enten/eller, men både og.

    “Boys will be boys” er ikke noen unnskyldning for de som kjørte bilen. Det er derimot en erkjennelse av de faktiske forhold, og noe vi derfor må ta hensyn til.

    Å legge skylden på guttene, og så gjøre ingen ting, vil ikke hindre noen fremtidige ulykker i det hele tatt. Midtrabatter vil.

   • Kim Says:

    Da leser du ut en «enten/eller»-holdning jeg ikke har. Jeg er ikke imot midtrabatter. Heller ikke overvåkningssystemer som Rune er inne på.

    Poenget mitt er at feilen ikke ligger i at det ikke er midtrabatt her – den ligger i at noen (da trolig) var dypt uansvarlige. For det første er det urealistisk at man skal få i gang slike tiltak på alle veier over hele landet innen kort tid. Og om man setter i gang et kjempeløft – hvorfor skal man prioritere skattepenger på å verne seg mot idioter i trafikken? Burde ikke disse tiltakene gjøres for å verne mot mer tilfeldig ulykker – ikke mot enhver tenkelig oppførsel?

    Jeg mener det er bedre å fokusere mer på trafikksikkerhet – og heller gjøre det vanskeligere å få sertifikat, og vanskeligere å beholde det. Og få inn rimelige tiltak som fungerer, som i tilfelle her kunne vært fotobokser – men også fartsmåling over tid. Og ikke gjemme seg bak personvernet i forhold til dette – det mener jeg er misbruk av begrepet, det er i høyeste grad personvern å få bort villmannskjøring

   • annonym Says:

    Jammen godt du er feilfri KIM

   • Kim Says:

    Takk «annonym»! Men over til debatten – hva tenker du om hva man kan gjøre for å få færrest mulig dødsulykker?

 3. Dingo Says:

  Midtrabatter i tunneler er ikke noe særlig, da man vil få mye større problemer med å komme seg ut ved en brann, slik som her!
  Som kjent kan man omkomme av oksygenmangel, dersom man ikke kommer seg ut fra en tunnel, ved en brann! Bilmotoren kan også stoppe opp på grunn av oksygenmangel, så da er det om å gjøre å komme seg fortest ut! Midtrabatt vil da kun være til hinder!

  • Kim Says:

   Poeng – da er vi tilbake til at drapsmennene er å laste, og ikke mangelen på midtrabatt?

  • ukorrigert Says:

   Dingo, poenget mitt er generelt. Selv om akkurat denne ulykken skjedde i en tunell.

   Kim, det er ikke noe enten eller når det gjelder slike ting. Enkeltpersoner har alltid ansvaret for sine egne handlinger. Men myndighetene har samtidig ansvaret for veistandarden og antallet ulykker og konsekvensen av disse.

   • Kim Says:

    Ja – klart – om ulykkene skyldes veistandarden, så er jeg definitivt enig i at den må og skal bedres. Men om ulykkene skyldes idioter – så mener jeg at de må fjernes fra veiene, da disse er minst like farlig som en dårlig vei.

   • ukorrigert Says:

    Kim, det er ikke enten/eller, men både og.

    Det er en generell påstand som gjelder for de fleste møteulykker, selv om den ikke nødvendigvis gjelder i dette konkrete tilfellet.

    Hvorfor bilen snurret i første omgang kan ha noe med veistandarden å gjøre, men det er ren spekulasjon.

 4. Escorpion Says:

  Ja, flere midrabatter! ja til flere fartsdumper på alle hovedveier (E6 og E18) og i tillegg til dette, ja til hest og kjerre! Selvfølgelig med forbehold om at det skal kun være tillatt med kun 1 hest pr. kjerre slik at det ikke skal gå alt for fort. Med dette tiltaket, så vil vi vel endelig nå nullvisjonen angående dødsulykker på norske «veier» (les stier) og tenk på miljøbesparelsen!!

  Så drar vi nisselua enda lengre ned over nesen og øreflippene, putter hendene i lomma og plysterer en sang og så har vi det alle godt med oss selv, mens tmennesker over europa betaler i dyre dommer for å komme til det lille rare landet der nord, der det bor så mange raringer. så tjener vi litt på turismen også!

 5. Kim Says:

  Du ser nisselua på din brors hode – men du ser ikke stråhatten på ditt eget hode. Ikke banjoen din heller for den del.

 6. Rune Says:

  Tragisk at slike ulykker skjer. Hovedskylden for mange trafikkulykker er nødvendigvis ikke førerne, og hvor lenge har vi ikke i dette landet prøvd å få de som kjører til å være ansvarsbevisste, uten at det ser ut å hjelpe. Nylig ble en far med sin sønn i passasjersetet tatt i fartskontroll i over 170 km. I hovedsak er det myndighetenes ansvar å bygge sikre veier, noe jeg tror de ikke alltid gjør. Det virker som veier som bygges i norsk standard, forutsetter at alle holder fartsgrensen, og at ingen kommer i motgående kjørebane. Jeg mener at man må innføre rigide overvåkingssystemer som også kan varsle trafikkanter, både de som bryter fartsgrensen og møtende trafikk, spesielt i tuneller. Uansett er det russisk rulett å ha møtende trafikk i samme veibane!

  • ukorrigert Says:

   Holdninger kommer man et stykke med. Men ikke i mål. Det vil alltid være folk som oppfører seg som tullinger og setter andres liv i fare. Det er en realitet man må ta inn over seg og bygge veier og midtrabatter etter.

   Mitt inntrykk er at det har vært en viss politisk motvilje mot forbedring av veistandander, med begrunnelse i at det fører til mer bilbruk og mer miljøproblemer.

   Jeg er imot rigide overvåkingssystemer. Det er hva jeg kaller negative tiltak, fordi det går ut på å overvåke og begrense. Det skaper et negativt forhold mellom myndigheter og folk. Og det fører til mer opposisjon og mindre respekt for samfunnet og lover og regler.

   Det er selvsagt ofte man må ty til denne typen tiltak, men jeg mener man bør være så tilbakeholdne som mulig. Et samfunn der statens overvåkne øyne ser alt som er galt er ikke noe samfunn jeg ønsker meg.

   Men som en annen debatant påpekte ovenfor, midtrabatter er problematisk i tuneller da det gjør det vanskelig å rømme ved brann. To felter hver vei, med godt skille er bra, men antagelig for dyrt der veiene ellers ikke har stor trafikk. Så flere fotobokser i forbindelse med tuneller kan kanskje være på sin plass.

   • Kim Says:

    Ja – som du er inne på, fotobokser er et fungerende og rimelig tiltak i forbindelse med tuneller (det ser rart ut, men skal visst være lovlig form nå 😀 ) – i dette tilfellet hadde både politiet og Vegvesenet villet ha fotobokser utplassert, men fikk ikke p.g.a. gjeldende regler. Kanskje lempe noe på regelverket her?

   • ukorrigert Says:

    Jeg vet ikke om det er noen uønskede effekter å ha fotobokser ved/i tuneller. Men det er antagelig en grunn til det dersom regelverket setter begrensninger.

   • Kim Says:

    Det er sikkert en grunn – spørsmålet er vel om den holder. Om det er «personvern» som er grunnen, så har jeg vel min holdning at «livsvern» er viktigere.

 7. Arne Says:

  Det er veldig trist at slike ulykker sjer. Jeg har all sympati til de pårørende, som nevnt tidligere, spesielt de tre ungene og kona. (uten og favorisere noen) Det er jo mange gode forslag til hva som kan gjøres bedre, og bedre kan det helt sikkert bli. I bunn og grunn så detter dette ned på mentalitet og hensynsløshet til sjåfører rundt på norske veier. Jeg regner med at fartsgrensen i denne tunnelen ikke var mere en 90km/t. Det kunne selfølgelig skjedd en stor dødsulykke i den hastigheten også, men i utgangspunktet er det vel ikke usannsynlig at skadeomfanget blir mindre.

  Om noen år er nok alle biler GPS overvåket med tanke på hastighet.
  Som Rune skrev: «rigide overvåkingssystemer som også kan varsle trafikkanter, både de som bryter fartsgrensen og møtende trafikk, spesielt i tuneller.»

  Vi kan gjerne dra nisselua så lang nedover hodet vi klarer. Men vi kan ikke dra en lue over de skyhøye dødstallene som finnes etter veiene. Og de går vel ikke akkurat ned selv om bilene blir utstyrt med avanserte sikkerhetssytemer.

  Mentaliteten hos folk må trafikkanter må endres. Sett opp plakater med bilder på hvert ulykkessted. Enkle virkemidler er ofte det beste!

  • ukorrigert Says:

   Mentaliteten må endres, skriver du. Ja, det ville vært flott, dersom noen kunne fortelle hvordan det skulle skje!

   Holdninger kommer man et stykke på vei med, men man kommer ikke i mål. Dette må myndighetene ta hensyn til, og gjøre det som trengs for å beskytte uskyldige mot å bli tilfeldige offre.

   Når det gjelder rigid overvåkning, så kan du se min holdning til det i svaret til Rune ovenfor.

   • Arne Says:

    Angående mentaliteten så skrev jeg hvordan den kan endres. Det har jo alt kommet opp plakater om at man må huske bilbelte og ikke glemme å ta seg en dupp dersom man blir trøtt. Jeg tror ikke dette er et dårlig tiltak. Angående rigid overvåkning så er jeg heller ikke spesielt positiv til det, men jeg tror nok det kommer til og skje.

    Holdninger kommer man ikke noe vei med, det er helt riktig. Men hva annet kan vi vanlige, dødlige komme med da? Til syvende og sist er det ikke vi som bestemmer likevel. Men dersom vi kommer med nok innspill så kan det jo hende et eller annet går inn i øret på noen. Det er i allefall verdt forsøket.

 8. oysteins Says:

  Midtrabatter burde være en selvfølge på alle større veier. Kjører du i andre land, vil du SVÆRT sjelden støte på slike livsfarlige veier. Det gjelder jo ikke bare idioter som kjører i 200 km/t. Det gjelder like mye noen som ved et uhell sneier litt for langt ut i veibanen, og hvem har ikke prøvd det. Med midtrabatter fjerner du så godt som møteulykkene, og uskyldige liv blir iallfall spart. Men dette har ikke norske politiske myndigheter ei heller veimyndigheter forstått. De setter ned fartsgrensen el. gjennomfører lignende «straffetiltak». Det hjelper lite.

 9. Magnus Says:

  Jeg kan ikke beskrive hvor mye jeg HATER midt-rabatter på vanlig fylkesvei/riksvei!

  Det er helt greit på flerfelts motorvei, men på vanlige to løpede veier er det BARE til irritasjon for folk. Ja, det er klart det skal justeres over tid (holdninger til dette).
  Men det er så inst inni helvettes irriterende å ligge å klunke i 50 km på E134 mellom drammen og kongsberg fordi en mann med stokk skal ut å trille bilen sin..

  Takk, men nei takk!

  • ukorrigert Says:

   Godt poeng! Å skape irriterte sjåfører er heller ikke god politikk. Men dette kan løses ved å ha rikelig med forbikjøringsfelter.

   • Magnus Says:

    Og det finnes ingen rikelighet på de strekningene som har dette der jeg ferdes. Derfor min irritasjon.

 10. Dag Says:

  Fotobokser med gjennomsnittmåling må jo være det aller beste for tuneller. Hvem kan med hånda på hjerte si, at de ALDRI har tråkka litt ekstra på gassen når man kommer inn i den ? Dette kan jo være et av mange tiltak som kunne ha blitt iverksatt. Synd at det bestandig er så lett å være etterpåklok >.<

 11. Anonym Says:

  Moi! Håper noen krasjer i deg, så du brenner i helvete!

 12. Marthe Says:

  Admin bør slette første kommentar..! Iallfall når man linker seg på VG og alle de pårørende må lese det!

  • Arne Says:

   Det er ingen kommentar..Det er innlegget..

  • ukorrigert Says:

   Det er da ingen pårørende som lese min blogg, eller noen av kommentarene til den.

   Hvis pårørende velger å oppsøke blogger om temaet og hendelsen, så bør de skjønne at enkelte vil benytte sjansen til å få ut sin frustrasjon over dumskapen som tok flere liv, bl.a livet til en helt uforskyldt person.

 13. KM Says:

  Jeg støter nok noen ved å si det, men som Sunnmøring så har jeg et inntrykk av at de som er involverte i slike ulykker svært ofte er fra typiske rånebygder.

 14. charlenedv Says:

  jeg har mistet en nær venn i en sånn ulykke og setter pris på at de har satt opp midtrabbatter der ulykken skjedde, men jeg mener det burde bli det flere steder !!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: