Prinsippløs symbolhandling fra Breen

juni 11, 2009


Regjeringens prinsippløshet har jeg kommentert tidligere.

Neste mann ut for å demonstrere sin manglende evne til prinsipiell tenkning er APs Thomas Breen. I kjølvannet av at Espen Lie har uttalt seg i TV2 om sine gjerninger og ugjerning som leiesoldat i krig, har Breen funnet det for godt å anmelde Lie for drap.

Det er ingen tvil om at Lie har begått drap i krig, men dette var ikke straffbart på det tidspunktet dette skjedde. Men som VG melder:

I intervjuet anslår Espen Lie at det er om lag 11 år siden sist han sto bak et drap i utlandet. Det betyr at han kan risikerer en tiltale med tanke på foreldelsesrammen på 25 år og etter de nye straffebestemmelsen om krigsforbrytelser.

Breen vil altså at Lie skal etterforsker for handlinger som var lovlige på det aktuelle tidspunktet, men som kanskje er ulovlige i dag. Det prinsippløse i en slik holdning er skremmende.

(Men desverre ikke uvanlig. Noe liknende skjedde i Pirate Bay dommen, der man først måtte avgjøre om handlingene var ulovlige eller ikke. Men hvordan kan man etisk dømme noen for ulovlige handlinger, når det var uvisst om de var lovlige eller ikke på det aktuelle tidspunktet? Skremmende holdning fra rettsvesenet. Men nok om det.)

Breens egentlige motivasjon avslører han selv:

– En del unge gutter synes at Espen Lie er en helt. Jeg frykter også at det brer seg en oppfatning blant noen unge menn om at det er enkelt og glamorøst å dra rundt i verden som leiesoldat. Det er det ikke, mener Breen.

Det er altså snakk om å kaste bort politiets tid og skattebetalernes penger for å markere avstand til Lie og hans handlinger.

Tillegg:
Det mange ikke ser ut til å forstå er at det er forskjell på å etterforske en person for å forsøke å avdekke om vedkommende har utført kriminelle handlinger, og på å etterforske kriminelle handlinger for å avklare hva som har skjedd (og hvem som er skyldig).

Hadde man kjent til konkrete drapssaker, så er det selvsagt å etterforske disse. Men det er ikke tilfelle i her. Men i tilfellet med Lie så har man ingen konkrete saker å jobbe med, og alt som står igjen er dermed å etterforske personen Lie. Og slikt driver man stort sett ikke med i et oppegående rettssystem.pdtaering

Reklamer

90 Responses to “Prinsippløs symbolhandling fra Breen”

 1. RKM Says:

  Det som er skremmende holdninger er de du kommer med her. Blant folk flest regnes ikke det at politiet etterforsker drap for «å kaste bort politiets tid og skattebetalernes penger». Det at noen ønsker å ta avstand fra massedrap er fullstendig naturlig. Det som derimot er merkelig er at det ikke virker som du ser noe behov for å gjøre det.

  • ukorrigert Says:

   Dette er en symbolhandling som neppe vil få noen konsekvenser. Og du har oversett essensen i innlegget mitt, som er at det er fullstendig prinsippløst å anmelde noen for hva som var lov på tidspunktet det skjedde.

   At man missliker hva Lie har gjort, og at man synes det burde vært ulovlig også da det skjedde er ikke relevant dersom man forholder seg prinsippielt i forhold til dette. Når lover blir endret, så bør de generelt gjelde fremover i tid og ikke bakover.

   Det at man har en foreldelsesfrist er heller ikke det samme som å gi loven tilbakevirkende kraft.

  • Flex Says:

   Fullstendig enig. Det er skremmende at noen mener at etterforskning av drap er bortkastede penger.

  • ukorrigert Says:

   Det er ikke snakk om å etterforske drap, man kjenner ikke til noen drap i denne situasjonen.

   Det er snakk om å etterforske en person, for å finne ut om han har begått noen ulovligheter.

 2. andyben Says:

  At Lie står frem som tidligere leiesoldat får stå for hans regning samt problematikken om det var lovlig da han var leiesoldat eller ulovlig nå. Der er jeg enig med deg, at tendensene rettsvesenet nå peker mot, er skumle. Det jeg derimot er uenig med deg i, må jeg få nevne; er at myndigheter bør reagere for å ta avstand. Men det burde ikke ikke vært Breens oppgave. Han er ukjent. og derav heller ubetydelig karakter. Større politiske personligheter burde reagert, man skal ikke undervurdere den effekten, samt effekten av folk tar avstand for slikt. En annen ting er politiet. Burde de bruke tid på saken, nei. Sise årets politisaker i media viser at de egentlig har nok å gjøre. Det er heller TV2 som burde vært meldt inn til PFU, så vi får hørt Kokkvolds uttalelser

  • ukorrigert Says:

   Man må gjerne reagere og ta avstand. Men dette er ikke måten å gjøre det på.

   Både å gi nye lover tilbakevirkende kraft (noe jeg ikke har sett at loven har, foreldelsesfrist og tilbakevirkende kraft er to forskjellige ting), og bruke politiets ressurser for å markere en politisk sak er kritikkverdig og prinsippløst.

 3. JAMES Says:

  DE SKA rets forfølge espen lie,men folk som mullah krekar,og taliban torturister får opphold med åpne armer..
  hva med krigs vetranene fra ww2,el hele det tyske folket for og ha lukket øynene for holocaust.

  • ukorrigert Says:

   Det er igjen fordi dette handler om politisk markering, og savner grunnlag i prinsipiell tenkning.


  • Du er passe virkelighets fjern er du ikke?
   Den siste setningen din er så uinformert at du burde vært fra tatt retten til å uttale deg.

   • KVakken Says:

    Kvalmt Herman. Uniformert eller ikke, du hadde vell likt å had en politistat… eller vent litt, er det bare når det passer dine egne uttalelser at du vil ha sensur av folks meninger?

    Gå å heng deg i skapet, og slutt å være til sjenanse for oss andre som lever i et demokrati hvor det er tillatt å si det man mener!

 4. Erfaren I Sikkretsbransjen Says:

  Synst dere polititkere skulle tenke p[ noe annent en [ stikke nesa bort i noe dere ikke har mye peiling på.

  Det at Lie gikk ut og bekreftet drap, er kanskje ikke så lurt men men.
  Men det at Bree går ut og skal lage noe stor sak av dette er helt idioti p.g.a nå man er på utenlansk oppdrag og du er i tjeneste forkommer dette.
  Slik er dette i utenlanske oppdrag, du har en jobb og gjøre og slik er det.
  Det høres kanskje brytallt ut, men det er enten du eller motparten.

  Hva gjør man???

  Jo Bree du kan tenke deg til det.

  Jeg vil si fra min erfaring at i en slik situasjon gjør du bare det du må, selv om dette kan koste liv, dette er i krig og militæroppdrag.

  Så Bree vær snill og konsentrere deg om politikken.
  Så for du la andre som kan sine ting gjøre det.

  Vi alle kan gjøre feil men vi må leve med dette for resten av livet!

  • ukorrigert Says:

   Det er mange nordmenn som har deltatt i krig og/eller krigslignende handlinger. Det i seg selv er ikke ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å drepe i krig.

   Men det er måter å drepe på som er ulovlig, også i krig. Og mange andre handlinger som er ulovlige. Om noe slikt var kjent fra Lie sin side, så ville det vært på sin plass med anmeldelse og etterforskning. Men det er ikke tilfelle her, dette er bare snakk om å markere avstand, og missbruke lov og rettsvesen i prosessen.

  • Virkelighetnær Says:

   Utenlansk oppdrag….I tjeneste….?!

   Enda en med forvrengt virkelighetsoppfatning.

   Espen Lie har reist fra trygge forhold i Norge, hvor han ikke har vært truet , eller nødt til å ta til våpen for å forsvare seg, sine eller landet, for mot betaling, å drepe motstandere til oppdragsgiver, hvem det enn måtte være. Espen kunne ha valgt å ta jobb i kassa på COOP’en, men en medfødt trang til å drepe har ført han verden rundt i jakt etter ‘eventyr’. Måten du fremstiller dette som hvilket som helst legitimt yrke, en ‘jobb’ noen må gjøre, gjør at magen min vrenger seg. Skulle vært interessant å vite hvem de forskjellige oppdragsgiverne har vært…, ikke at jeg tror det har betydd noe, her er det bare $ som er vektige argumenter.
   Og det har ikke vært nødt til å være ‘enten du eller motparten’, når du kan velge å holde deg hjemme, og ikke ta del i konflikter og kriger du ikke har noe med.

   Har på følelsen at våre to ‘Kongo-turister’ er av samme ulla…

   • YSW Says:

    Kunne ikke blitt mer enig i deg!

   • KVakken Says:

    På den tiden Lie dro rundt å solgte sine tjenster som leiesoldat var det fult lovlig, og «drapene» ble begått i tjeneste for oppdragsgiver, og derfor helt legetim så lang tid oppdragsgiver ikke drev med krigsforbrytelser!

    men slikt nøtter det vell ikke å forklare deg,

 5. Kjell Says:

  Syns jeg ser han skriver under papirer som gir Talibanere lovlig opphold og maks stønad idet han ringer snuten for å anmelde Lie!

  • bobb Says:

   Syns jeg ser deg riste i stolen mes du paranoid stirrer rundt og ser etter «komunist spøkelset» mens du vilt popper i deg sanax…

 6. KGFN Says:

  Det er mulig at Espen Lie har drept noen, og at det er gjort i strid, men det er tvilsomt at hans tall stemmer. Espen Lie er en umoden skrytepave, en fjollete eventyrer med en foruroligende virkelighetsoppfatning. Han er ikke en mann jeg ville hatt etter meg, men jeg har ingen tro på at han verken er en kompetent soldat eller en massemorder.

  • ukorrigert Says:

   Kanskje/kanskje ikke. Jeg har ingen kunnskaper om verken mannen eller erfaring med den type miljøer der han og hans like oppererer (og takk for det), så jeg ser ingen grunn til å spekulere.

 7. RKM Says:

  Svar til «Erfaren I Sikkretsbransjen»:

  Hele argumentasjonen din er helt høl i hue. Er du soldat i det norske forsvaret, har du militære lover og regler å forholde deg til. Som ansatt i sikkerhetsbransjen derimot, er du bare en helt vanlig borger. Begår du dermed et drap, bør du da også dømmes som en drapsmann. Ansatte i sikkerhetsbransjen har ingen spesielle rettigheter.

  Hva med en profesjonell leiemorder? Han er også på jobb når han dreper. Bør ikke han heller etterforskes og dømmes?

  • Kris Says:

   Er så enig, RKM!

   Jeg ser på flere blogger i dag at argumentet som visst nok skal rettferdiggjøre drap fra folk som Lie er at det er i krig. Da må man i all ærlighet stille seg spørsmålet; hvem er det som kan ta liv i krig? Spørsmålet reguleres av genevekonvensjonen, og svaret er at litt enkelt sagt en nasjons uniformerte soldater. Espen Lie er IKKE BESKYTTET av genevekonvensjon, ergo hans handlinger kan ikke rettferdiggjøres på lik linje med våre flotte og dyktige soldater med det norske flagget på ermet. Lie er ikke i krig, han befinner seg bare i land som er i krig. Han har ingenting med konflikten å gjøre.

   Så hvor er prinsippene i dine ukorrigert? Hva er dine prinsipper i debatten rundt slike folk? Finnes det ingen betenkeligheter med private hærer som ikke på noen måte er underlagt en demokratisk kontroll o.l. slik som vanlige stidende styrker.

   Og, ukorrigert, når det gjelder spørsmålet om krigsforbrytelser og tilbakevirkende kraft, så står det i grunnloven at ingen lover kan gis tilbakevirkende kraft. Men dette betyr ikke at krigsforbrytelser ikke har vært ulovlig tidligere. F.eks. brukte man i norge i etterkrigstiden sedvanebasert folkerett(hvis du skjønner hva det betyr) til å dømme folk for enkelte forbrytelser, og til dødsstraff(det siste er jeg ikke helt sikker på, men tror det var tilfellet). Poenget er i hvert fall at det er ikke slik at krigsforbrytelser ikke har vært lovlige frem til nå.

 8. Mamod Says:

  Han er en drapsmann og må straffes. Hvorfor vi er ivrig over å straffe andre forbryter i andre land men når det gjelder våre holder vi kjeften. Sannheten må komme på bordet. Det er tullprat å si at:
  “å kaste bort politiets tid og skattebetalernes penger” for å granske forbrytelse.

  • ukorrigert Says:

   «Han er en drapsmann og må straffes» kan du si om en hvilken som helst soldat, og det er feil uansett.

   Han skal straffes dersom han har brutt loven. En soldat har ikke automatisk brutt loven ved å drepe i krig, selv ikke en leiesoldat.

   Her blir en person pekt ut som mulig lovbryter uten annet grunnlag enn trynefaktoren.

   • RKM Says:

    Er det begått ett drap så er det ikke nødvendigvis en straffbar handling. Men sannsynligheten er såpass stor at en etterforskning er absolutt påkrevd for å fastslå at det ikke er det. Er det begått 132 drap, deriblant av 2 barn, er det ikke lenger noen tvil om at det er begått en lang rekke straffbare handlinger. Det er bare tull det du sier om at «dette var ikke straffbart på det tidspunktet dette skjedde».

   • ukorrigert Says:

    Hvordan kommer du frem til at «sannsynligheten er såpass stor» for at noen av drapene er skjedd under ulovlige forhold?

    Hva vil du anslå sansynligheten for å være, og på bakgrunn av hvilke fakta?

    Dette er ikke annet enn synsing fra din side, RKM, du baserer deg ikke på noe annet enn Lies påstander og trynefakta og tanken om at siden Lie har vært med på så mye rart, så går det sikkert an å grave opp noen tilfeller av ulovlige handlinger.

    Slik fremgangsmåte er det heldigvis ikke rom for i et oppegående rettssystem. Jeg er ikke utdannet innen lov, men slik jeg har forstått det må det heldigvis foreligge misstanke om en konkret forbrytelse før man kan begynne å etterforske folk.

   • RKM Says:

    «Hvordan kommer du frem til at “sannsynligheten er såpass stor” for at noen av drapene er skjedd under ulovlige forhold?»

    Hva er sannsynligheten for at du drar noen turer til utlandet og tilfeldigvis er nødt til å drepe 132 personer i nødverge?? Den er NULL!

    Man kan bare hevde seg uskyldig pga. nødvendig nødverge, hvis drapet er eneste måte å komme ut av situasjonen på, og man selv er helt uskyldig i å ha kommet opp i situasjonen. Det er overhodet ingen tvil om at dette ikke gjelder for Espen Lie. Snakker han sant, er han med andre ord en kriminell massedrapsmann. Den eneste grunnen til at han skulle kunne gå fri fra dette, er fordi de kriminelle forholdene er for vanskelig å etterforske.


 9. Breen er slikkert en litten mammagutt som helst hadde sett at alle andre gutter forble veike pislete femiklumper.
  Derfor velger han å prøve å dra en manne-mann ned i søla.
  Woohoo dere i APepartiet er noen sikkelig tøffinger.

  At Lie er en tidligere Tveita pøbel og kriminell og leiesoldat osv… er en annensak

  • RKM Says:

   Haha:-) Er du tretten år eller noe? Skulle du ønske at Espen Lie var den store, sterke pappaen din? Det høres sånn ut på det du skriver.

 10. El Dun Says:

  Min første tanke rundt dette, var at Politiet burde heller få konsentrere seg om ferske saker istedetfor å etterforske uttørkede drapssaker.

  «Alle» vet vel innerst inne at Espen Lie har drept noen, derfor kommer anmeldelsen litt i seneste laget. At han innrømmer drap for stå på hans kappe, men Lie føler seg nok trygg på at ingen kan bevise noe konkret.

  Ønsker lykke til til politiet, nå får de flere utenlandsreiser. Og samtidig gratulerer jeg Lie på forhånd med henleggelsen av saken.

  • ukorrigert Says:

   Jeg ville heller ikke blitt overrasket om det var mulig å finne episoder der Lie har brutt loven. Men å starte etterforskning av en person basert på trynefaktor, fordi man regner med at man sikkert finner noe galt han gjorde en gang i fortiden, har ikke noe i et oppegående demokrati å gjøre.

   Eksiterer det en «skjellig grunn til misstanke» om lovbrudd, så er etterforskning på sin plass. Men noe slikt har ikke kommet frem i denne saken. Som jeg har påpekt, å drepe i krig er ikke i seg selv ulovlig,

   • RKM Says:

    Er ikke en innrømmelse av 132 drap en skjellig grunn til mistanke??

   • ukorrigert Says:

    Som sagt, drap er ikke alltid ulovlig.

   • Kris Says:

    Og man må ikke ha en etterforskning for å fastslå om et drap har skjedd under slike omstendigheter som kan tilsi at han ev. har handlet i nødverge. Lovens vilkår må være oppfylt.

    Den som handler i nødverge mot et rettstridig angrep, kan ikke straffes for handlingen sin, forutsatt at nødvergehandlingen ikke overskrider det som er nødvendig for å avverge angrepet. Med andre ord å drepe 136 mennesker var det siste alternativ han hadde.

 11. Espen Askeladd Says:

  Hvorfor er det så sikker at Espen Lie har tatt liv? Hvem andre enn hans egne ord bekrefter det? Hvem som helst kan fortelle eventyrhistorier fra utenlandsopphold. Jeg har selv 12 år i utenlandstjeneste og er det noe jeg har erfart der så er det at hvert enkelt individs oppfattelse av en situasjon ikke trenger stemme overens med andre som opplever den samme situasjonen. Jeg har fått gjenfortalt hendelser jeg har vært involvert i som fullstendig Texas mens jeg har en helt annen oppfattelse av det. Det andre jeg erfarer er «what happens in the fields, stays in the fields». Hva som skjer av hendelser hvor liv går tapt fortelles det svært sjeldent om offentlig. Man kan fortelle om hendelser men utelater alltid om man har tatt liv. Jeg har aldri opplevd at man står frem og peker ut hvordan man har fått forskjellige typer arr, foruten i Hollywoodfilmer.
  Jeg husker en vandrehistorie fra Libanon hvor det sies at Espen ropte til geværlaget sitt at de også skulle skyte under en clash mellom PLO og DFF, fordi ingen av partene ville skjønne hvor skuddene kom fra. Jeg tror like lite på den historien som at jeg tror på røverhistoriene til Espen. Han prøver etter mitt syn å opprettholde et «hollywoodimage». Han var nok ikke skikket til FN tjeneste den gang han dro til Libanon som løytnant og virker ikke mer skikket til oppdrag av noe slag nå heller. Det patetiske er at han får lov å fremstå som en «romantisk og tøff helt» på tv, aviser og Vi Menn! Takke meg til Asbjørnsen og Moe i stedenfor Tinnsoldaten!

  • ukorrigert Says:

   Lies påstander er ikke annet enn påstander, som du sier. Det er image, og image/trynefaktor er ikke grunnlag god nok for en anmeldelse.

 12. tittentei Says:

  I straffeloven som Norge har hatt i mange år så har drapsparagrafen vært uendret. Der risikerer man 21 års fengsel og foreldelses tiden er 25 år. Det betyr at den kan ramme Espen Lie sine handlinger. De nye straffebestemmelsene om krigsforbrytelser så er det ingen foreldelses tid så også de kan ramme Espen Lie.
  Når det er sagt så skal det selvfølgelig noe til å bevise brudd på disse bestemmelsene, men det er hevet over enhver tvil at de også gjelder for nordmenn i utlandet.

  Ellers så er det merkelig at når en politiker velger å utsette seg for den mannens vrede så får han alikevel mye kjeft. Jeg mener det er flott at mann tør og evner å sette fokuset på noe som uavhengig av Lie sin straffeskyld eller ikke, er viktig å debatere.

  • ukorrigert Says:

   Det er forskjell på drap i krig, og «sivilt» drap. Som soldat er det ikke ulovlig å drepe.

   Og foreldelsestid er ikke det samme som tilbakevirkende kraft.

   • bobb Says:

    Åh, var han der som stridende soldat, troddee han oppererte som «leie soldat» eller sikkerhetsvakt, de har IKKE rett til å drepe, utenom i selvforsvar, du framstår som ganske lite reflektert ukorrigert, dessuten har han inrømmt å ha drept 2 barn, du syes kanskje det er heelt greit og burde ikke etterforskes?

   • ukorrigert Says:

    Hva han var der som og under hvilke betingelser vet jeg ikke, og tydeligvis ikke du heller. Dermed konkluderer du at ulovghet har skjedd basert på spekulasjoner. Og samtidig kaller du meg lite reflektert. Ironisk.

    Og newsflash: Barn blir også drept i konflikter. Barn dreper også i konflikter. Barnesoldater er en trist realitet.

    Jeg synes selvsagt ikke at det er helt greit at mennesker blir drept. Men for å etterforske et drap, så må man først ha en konkret sak å etterforske. Her foreligger det bare påstander fra en person.

    Det er meg bekjent fullstendog på kant med loven og etterforske en person på slikt grunnlag. Men for å bruke din «reflekterte» retorikk tilbake, du synes kanskje det er helt greit å bryte loven for å etterforske mennesker?

 13. Pathfinder Says:

  Denne Breen er et fjols av dimensjoner. Å kaste borts politiets ressurser for å komme i media er meningsløst. Politiet klarer ikke engang å stoppe dopsalg eller pågripe øst-europeiske bander, og så skal de drive etterforskning på angivelige drap som skjedde i bushen for mange, mange år siden? Ha, ha ha.

  Breen skjønner det ikke – han er sikkert en idiot uten utdannelse – men det er ikke drap når man skyter i selvforsvar.

 14. Ole Says:

  Til dels hykleri, de fleste kriger startes ikke av soldater/leiesoldater/sikkerhetsfolk med FNs velsignelse og fotfolket blir ikke anmeldt/tiltalt for dette for dette av ukjente AP-folk. Om man er i en krigssituasjon er det kanskje til dels selvforsvar å skyte tilbake uansett designet på uniformen. Utfra logikken til AP-fyren her bør vel kanskje Hamasfolk tiltales, aldri i verden at AP anmelder Hamas eller tamilsk tigre, så hele saken lukter politikk.

 15. Pathfinder Says:

  Her er utdannelsen til Breen.

  Utdanning
  Teknisk fagskole, husbygglinjen
  Videregående yrkesskole, tømrer

  At man er tømrer betyr selvfølgelig ikke at man er dum, men Breens utspill vitner om akkurat det.

  • Kris Says:

   Hva er din utdannelse? Hva gir deg rett til å være så utrolig nedlatende pga. at noen har yrkesutdanning? Det der er enkelt og greit latterlig… Pinlig for hele debatten…

 16. RKM Says:

  Til ukorrigert:

  Det virker som du gjør den store feilen at du tror Espen Lie kan dekke seg bak soldatstatus. Det kan han ikke. Espen Lie har vært en ansatt i sikkerhetsbransjen, ikke en soldat! Han har derfor å forholde seg til nøyaktig de samme lover og regler som absolutt alle andre sivile.

  Det er ikke bare for hvem som helst f.eks. å ta med seg et automatgevær og dra til Afghanistan og starte å skyte folk. Et drap er et drap selv om det skjer i Afghanistan, og selv om Afghanistan er en krigssone.

  • ukorrigert Says:

   Selvsagt kan man ikke ta med seg et gevær og gjøre hva man vil. Selvsagt gjelder lover og regler.

   Men hvis man er der på oppdrag for en oppdragsgiver som for eksempel væpnet vakt, så har man lov til å skyte i selvforsvar. Og er man hyret inn som soldat, og er i uniform, så har man lov til å opptre som soldat.

   Hvis Lie bare har tatt med seg et gevær og reist av gårde og skutt folk, så er det selvsagt straffbart. Men hva baserer du antagelsen om at de der han har gjort på?

   Lie har etter egen påstand drept mennesker, men det mangler konkret informasjon som faktisk bekrefter påstanden, og som gir grunn til misstanke om at det er skjedd under ulovlige forhold.

   Så lenge det ikke eksisterer noen slik grunn til misstanke, så er vi fortsatt ved utganspunktet, at dette dreier seg om å trynefaktor og politisk markering fra Breen.

   • Kris Says:

    Så politiet skal ikke starte en etterforskning før etter at det foreligger konkrete bevis? Hva er da formålet med etterforskingen? Det er jo nettopp å finne ut om det foreligger bevis som kan styrke en mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Og man kan ikke ta Espen Lies eget utsagn om at han har drept folk som et grunnlag for mistanke om at det har skjedd noe ulovlig. Han har innrømmet å ha drept over ett hundrede mennesker! En innrømmelse!! WTF? Hvis jeg dreper noen, kvitter meg med liket, og så går til politiet å forteller at jeg har drept noen, så må ikke politet finne på etterforske meg i hvert fall!

    Og når det gjelder retten til selvforsvar, såkalt nødverge, så er det ikke slik at man kan skyte å drepe noen med en gang man føler seg truet. Retten til å forsvare seg er ikke det samme som retten til å drepe. Jeg finner det vanskelig å tro at man avog til ikke har handlet litt overilt, litt triggerhappy.

    Og er man hyret inn som soldat så har man ikke blankofullmakt til å drepe i likhet med legitime styrker. Soldater som representerer en legitim militære styrke er beskyttet under genevekonvensjonen. Espen Lie opererer i beste fall i en gråsone, i likhet med mange andre leiesoldater.

   • ukorrigert Says:

    >Så politiet skal ikke starte en etterforskning før etter at det foreligger konkrete bevis?

    Før det foreligger konkret misstanke om en konkret ulovlig handling.

    >Hva er da formålet med etterforskingen?

    Avklare hva som har skjedd.

    >Det er jo nettopp å finne ut om det foreligger bevis som kan styrke en mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

    Nei, heldigvis ikke. Politiet har meg bekjent ikke anledning til å etterforske folk for å forsøke å finne ut om de har gjort noe ulovlig. Først må det ha skjedd noe ulovlig, så kan man etterforske forholdene rundt dette konkrete lovbruddet.

    Å etterforske noen på generelt grunnlag, fordi man tror man kanskje kan finne noe, er det heldivis ikke anledning til i ett oppegående rettssystem.

    >Og når det gjelder retten til selvforsvar, såkalt nødverge, så er det ikke slik at man kan skyte å drepe noen med en gang man føler seg truet.

    Nei, har dette skjedd?

    >Jeg finner det vanskelig å tro at man avog til ikke har handlet litt overilt, litt triggerhappy.

    Og dette mener du er grunn nok til å etterforske folk?

    Takk f..n for at slike som deg ikke bestemmer lover og regle i dette landet.

    Eller… det er vel kanskje akkurat slike som deg som styrer, gitt denne saken og tidligere saker der AP demonstrerer at menneskerettigheter, lover og prinsippier og sånt bare er formaliteter som man rudder unna ved behov.

   • RKM Says:

    Det er fullstendig tydelig at du har absolutt null greie på hva du snakker om ukorrigert. Jeg foreslår at du oppdaterer kunnskapen din en god del, deretter reflekterer en god del mer over synspunktene dine, så kan du komme tilbake til diskusjonen da.

   • Kris Says:

    > Før det foreligger konkret misstanke om en konkret ulovlig handling.

    Ja, da er det bare å beklage, men en etterforskning finner sted etter politiet får mistanke om at det har skjedd en kriminell handling. Formålet er å finne bevis, og når pol. retter etterforsking mot noen, får de status som siktet. Når etterforskningen er gjennomført, så blir saken enten henlagt eller det tas ut tiltale.

    >»Nei, heldigvis ikke. Politiet har meg bekjent ikke anledning til å etterforske folk for å forsøke å finne ut om de har gjort noe ulovlig. Først må det ha skjedd noe ulovlig, så kan man etterforske forholdene rundt dette konkrete lovbruddet.

    Å etterforske noen på generelt grunnlag, fordi man tror man kanskje kan finne noe, er det heldivis ikke anledning til i ett oppegående rettssystem.»

    Politiet har anledning til å innlede etterforsking hvor det foreligger mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Når Espen sier han har tatt livet av over hundre mennesker i sin private jobb, så skal det mye til for at politiet ikke skal kunne opprette en sak for å finne fram til om hva som har skjedd.

    Dette er ikke en etterforsking på «generelt grunnlag». Dette er etterforskning basert å konkrete holdepunkter. De har ikke mye å gå på, det skal være sikkert, men det er intet prosessuelt i veien for at man skal kunne åpne en etterforskning.

    Du baner vei for en farlig praksis hvis politiet må ha bevis før man kan foreta seg noe.

    Og for en person som går så høyt ut på banen, å anklager noen for å være prinsippløse så kommer det lite substans fra din side…

   • ukorrigert Says:

    >Politiet har anledning til å innlede etterforsking hvor det foreligger mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

    Det er korrekt. Så langt er vi enige.

    >Når Espen sier han har tatt livet av over hundre mennesker i sin private jobb, så skal det mye til for at politiet ikke skal kunne opprette en sak for å finne fram til om hva som har skjedd.

    Det ligger ikke noe kriminell hendelse i dette!

    En etterforskning her vil ikke være en etterforskning av noe kriminelt som har skjedd, det vil være en etterforskning av en person fordi man tror at man da kanskje kan kommer over noe kriminelt.

    Dette er to ganske forskjellige ting.

    En etterforskning skal, som du selv sier, starte når det har skjedd noe kriminelt. Men i tilfellet Lie så vet man ikke om det faktisk har skjedd noe kriminelt, man må først etterforske Lie for å finne noe kriminelt.

    >Du baner vei for en farlig praksis hvis politiet må ha bevis før man kan foreta seg noe.

    Jeg har ikke sagt at politiet må ha bevis før de kan foreta seg noe. Jeg sier at etterforskingen må baseres på noe kriminelt som har skjedd. I tilfellet Lie vet man ikke om noen kriminell hendelse, men basert på «trynefaktor» gjetter man på at dersom man graver i Lies fortid så vil man finne noe.

    >Og for en person som går så høyt ut på banen, å anklager noen for å være prinsippløse så kommer det lite substans fra din side…

    At du ikke skjønner forskjellen jeg påpeker betyr ikke at jeg er substansløs.

   • Kris Says:

    «Det ligger ikke noe kriminell hendelse i dette!

    En etterforskning her vil ikke være en etterforskning av noe kriminelt som har skjedd, det vil være en etterforskning av en person fordi man tror at man da kanskje kan kommer over noe kriminelt.»

    Etterforskningen er ment å avdekke om det har skjedd noe kriminelt. Du foregriper hendelsesforløpet når du sier at det må ha skjedd noe kriminelt for at man skal kunne etterforske. Tenk at et hus brenner, og noen omkommer. Hvordan brannen startet er uklart, men ting kan tyde på den er påsatt. Har det skjedd noe kriminelt her? Det vet man jo ikke!!! Etter din logikk kan ikke politiet her starte en etterforskning, fordi det ikke foreligger en kriminell handling. Logikken brister. Konklusjonen må være at enten foreligger det noe kriminelt, og etterforskningen har ledet fram til gjerningsmannen, eller etterforskningen viser at det ikke har skjedd noe kriminelt, det hele var en ulykke e.l.

   • ukorrigert Says:

    >Tenk at et hus brenner, og noen omkommer. Hvordan brannen startet er uklart, men ting kan tyde på den er påsatt. Har det skjedd noe kriminelt her?

    Her har man en konkret sak med grunn til misstanke, så her kan man selvsagt etterforske.

    Når det gjelder Lie så eksiterer ingen konkret sak, bare en generell påstand.

    >Etter din logikk kan ikke politiet her starte en etterforskning, …

    Det er du som ikke klarer å skille mellom hva som er en konkret hendelse, og hva som er en generell påstand om en person.

    Det er forskjell på:
    1. Etterforsk denne personen i forbindelse med denne brannen.
    2. Etterforsk denne personen, så finner du nok en brannstiftelse

 17. Pathfinder Says:

  Man kan mene hva man vil om Espen Lie og leiesoldatbransjen. Poenget i denne saken er at den vil aldri bli etterforsket eller komme til noen domstol.

  Politiet vil aldri finne ut noe som helst. Det er helt håpløst å etterforske saker når man neppe engang finner ut hvor Espen har arbeidet, og selv om man klarer det er det umulig å fastslå om Espen er skyldig i drap.

  Det blir helt håpløst å bevise noe som helst. Dette dreier seg om PR-fremstøt fra klovnen Breen. Han er nok sikkert stolt over å få sitt dumme fjes i nettavisene.

  • Kris Says:

   Ja, du må jo huske at han så lav utdannelse, så hva annet kan man vente seg, jf. din forrige post.

  • ukorrigert Says:

   Man har ikke en gang noen konkret forbrytelse å etterforske.

   «Lie er så tøff i trynet at han sikkert har gjort noe ulovlig», er ikke akkurat god grunn til å sette igang etterforskning.

 18. Pathfinder Says:

  Kris

  Hårsår? Nå sier jeg faktisk at man behøver ikke å være dum selv om man har liten utdannelse. Faktisk kan det ofte være svært smart å bli håndtverker. Mange vil tjene mye mer på dette enn en akademisk karriere.

  Men samtidig er det slik at gjennomsnittsiq er noe høyere for mennesker med universitetsutdannelse enn de som bare har yrkesskole. Breen viser emd sitt utspill at han ikke er blandt de smarteste.

  • ukorrigert Says:

   Selv smarte folk gjør dumme ting.

   La oss heller si at Breens utspill ikke akkurat vitner om intelligens.

  • Kris Says:

   Det var du som bragte på banen utdanningen. La oss for moro skyld sammenholde dine utsagn, så kan jo folk se om de er motstridende:

   «Breen skjønner det ikke – han er sikkert en idiot uten utdannelse – men det er ikke drap når man skyter i selvforsvar.»

   «At man er tømrer betyr selvfølgelig ikke at man er dum, men Breens utspill vitner om akkurat det.»

   I stedet for å angripe meg med nok en påstand kan du jo fortelle hvorfor du mener at hvilken utdanning man har er relevant i sammenhengen. Det er et sjofelt argument, og du burde bare innrømme at du dummet deg ut. Det er den modne responsen, og den responsen som vil føre denne debatten inn på riktig bane igjen.

 19. Thomas Says:

  Jeg kjenner godt til Lie fra gammelt av og vet hvor han er utdannet og mange steder han har vært. Dere unge peace lovers må nok spole tiden litt tilbake og få med dere forhistorien.

  Espen Lie har vært i den franske fremmedlegionen og har sin forhistorie der. Fremmedlegionen er en del av det operative forsvaret i Frankrike og hilser alle som vil verve seg og følge deres regler velkommen så sant man har et normalt rulleblad.
  Fremmedlegionen har opp gjennom tidene hatt krevende og langvarige operasjoner for Frankrike i mange av verdens hjørner. Alt ifra antiterror, gisselfrigjøring og tunge-+ krigsoperasjoner.
  Står man i den franske legionen er man underlagt det franske forsvaret 100% og kan krige etter vanlige krigsregler uten å være bekymret for at man må stå til ansvar for drap som sivil person.

  Mange som deltar i denne debatten har mye å lære skjønner jeg. Skjerp dere før dere før dere publiserer en hel viss vås om ting dere ikke har greie på.

  • RKM Says:

   «Står man i den franske legionen er man underlagt det franske forsvaret 100% og kan krige etter vanlige krigsregler uten å være bekymret for at man må stå til ansvar for drap som sivil person.»

   I Frankrike, ja, fordi de har gitt ham immunitet iforhold til handlingene han har utført i Fremmedlegionen. Det er ikke det samme som at han ikke vil være strafferettslig ansvarlig for disse handlingene i Norge! Jeg foreslår at du setter deg langt bedre inn i disse tingene før du uttaler deg. Dessuten har Espen Lie lang fartstid utenom Fremmedlegionen også. For disse handlingene vil ikke engang Frankrike gi ham immunitet.

   • ukorrigert Says:

    RKM, hvilke handlinger er det du snakker om?

    Vet du om noe konkret, eller bare spekulerer du i hva Lie har gjort?

   • RKM Says:

    «RKM, hvilke handlinger i Norge er det du snakker om?»

    Alle handlinger – f.eks. drap – som er utført som medlem av Fremmedlegionen. Som norsk statsborger har Espen Lie å forholde seg til norsk lov, og han må forvente å bli dømt etter norsk lov.

   • Thomas Says:

    RKM..din tulling.
    Du har ikke peiling på hva du snakker om. Dessuten gir også fremmedlegionen fransk statsborgerskap til de som fullfører programmet og ønsker det.

   • Thomas Says:

    RKM du må være helt hjerneskada som være politikere. Tror du virkelig at hvis man flytter til et annet land i Europa og deltar i et lands forsvar at du da har noe og frykte!?

    Hvis du feks flyttet til England og deltok i spesialstyrkene der, havnet i krigshandlinger at du da blir stilt for drap som sivil person i Norge.. Hvis du tror det er du jo helt blåst.
    Fremmedlegionen er en del av Frankrikes spesialstyrker og er underlagt franske lover.

    Espen Lie har aldri sagt hvor eller akkurat tidpunkt han har drept noen. Han har lang fartstid og har vært mye i Afrika og 130 personer er ikke så mye i denne type krig på en 20 årsperiode. I krigen i Afghanistan så dreper hver US marines i felten gjennomsnitlig 62 personer over en 2 årsperiode.

   • RKM Says:

    «Dessuten gir også fremmedlegionen fransk statsborgerskap til de som fullfører programmet og ønsker det.»

    Riktig, Thomas! Og da er tusenkronersspørsmålet – hvorfor tror du Frankrike tilbyr dette statsborgerskapet??

    «RKM du må være helt hjerneskada som være politikere. Tror du virkelig at hvis man flytter til et annet land i Europa og deltar i et lands forsvar at du da har noe og frykte!?»

    Historien viser at du har feil, for vi skal ikke langt tilbake i tid før vi ser at flere tusen nordmenn ble dømt for å ha kjempet for tyske styrker.

    «Hvis du feks flyttet til England og deltok i spesialstyrkene der, havnet i krigshandlinger at du da blir stilt for drap som sivil person i Norge»

    Selvfølgelig kan du det så lenge du er norsk statsborger! Som norsk statsborger må du forholde deg til norsk lov.

  • Kris Says:

   Ja, dette er jeg enig i, men poenget er jo nettopp at Espen Lie har jobbet som soldat og sikkerhetsfyr utenfor rammene av det offisiele og legitime militære, og det er handlingene i disse situasjonene som man med god grunn kan være kritisk til.

   Eller hva mener du? Er det forskjell på å være soldat i legitime styrker og være en gun for hire?

   • ukorrigert Says:

    Her var det snakk om å etterforske en person for å finne drap i hans fortid, det var ikke snakk om å etterforske om hans deltagelse i konflikter har vært legitime eller ikke.

    Men selv om vi reduserer anklagen til ulovlig stridende, så må man fortsatt ha en konkret situasjon å etterforske.

    Selv kjenner jeg ikke til noen konkrete oppdrag der Lie (muligens) har vært ulovlig stridende, og ikke kjenner jeg loven godt nok til å vite hvilke kriterier som gjelder.

    Men som jeg har sagt før, uten sak, intet grunnlag for etterforskning. Har man misstanke om et tilfelle, så kan man selvsagt etterforske det tilfellet.

 20. JTR Says:

  fjåsepolitikk…

 21. EvenSteven Says:

  Det er alltid skremmende å se hvor lite befestet i virkeligheten politikere er.

  Skal nå norske soldater i Afghanistan tiltales for drap? Hvordan skal man egentlig føre bevis for drap i tilfellet Espen Lie? Og hvordan i alle dager skal jussen føre frem en sak der?

  Har en nær venn i de norske spesialstyrkene, og både gamle kolleger og kamerater av ham har takket ja til private tilbud. De kommer inn hele tiden selv for de som er aktive i norske styrker. Ett eksempel på en slik jobb er å sitte i et tårn ved en oljeledning og skyte de som nærmer seg.

  Slik er faktisk verden. Er det ikke Espen Lie som skyter folk i krigssoner så har du en annen eks soldat, enten fra Norge eller et annet sted.

 22. Tommy Says:

  Trangen til aa faa litt spalteplass er desperat og idiotisk. Om Espen Lie er en helt eller ikke er opp til den personen som enten har ett rart blikk paa verden (helt) eller ikke aa bestemme. Ikke en kontorrotte fra AP. Kunne ikke tosken bestemme seg for aa etterforske noe som skjer naa, for eksempel kreve mer bistand til naatidens leiesoldater (Kongo?)
  Bra politisk navigasjon, faar oppmerksomhet i en sak ingenting kan bli gjort med. Det som er kjernen i politik, lov noe som ikke kan holdes, Slik lyver du ikke oog har integriteten intakt. Selv om muligens aa ha litt mot og ta opp en aktuel sak kunne hjulpet litt mer.

 23. Langballe Says:

  Syns Espen Lie er en riktig harding. Han har mye mer greie på våpen og sikkerhetsbransjen en han der AP-politikeren. De to barna som var blant de drepte fikk antageligvis som fortjent. Enkelt barn eier rett og slett ikke alminnelig folkeskikk og kan være ufattelig frekke og irriterende.
  Norsk politi har andre ting å holde på med enn drap på ukjente utenlandske barn.

  • ukorrigert Says:

   Det mange ikke ser ut til å forstå er at det er forskjell på å etterforske en person for å forsøke å avdekke om vedkommende har utført kriminelle handlinger, og på å etterforske kriminelle handlinger for å avklare hva som har skjedd (og hvem som er skyldig).

   Hadde man kjent til konkrete drapssaker, så er det selvsagt å etterforske disse. Men det er ikke tilfelle i her. Men i tilfellet med Lie så har man ingen konkrete saker å jobbe med, og alt som står igjen er dermed å etterforske personen Lie. Og slikt driver man stort sett ikke med i et oppegående rettssystem.

 24. Dag Says:

  Geneve Konvensjonen regulerer krigshandlinger. I følge Genevekonvensjonen er bruk av leiesoldater istor grad forbudt. Leiesoldater som blir tatt og dømt for å være nettopp dette kan stilles for sivil domstol for det de har gjort. Espen Lie er så vidt jeg vet norsk statsborger og Norge har signert Genevekonvensjonen. Espen Lie bør som leiesoldat etter all sannsynlighet dømmes for mord. Å drepe andre mennesker blir ikke lovlig fordi om en kaller seg leiesoldat og begår handlingene på annet territorium. Å være leiesoldat er ikke et lovlig yrke.

  Norske soldater i Afganistan er på oppdrag fra FN og dekket av folkeretten. De er erkjent som soldater og har rett til å ta liv for å beskytte sitt eget. Det er et hav av foskjell på dette og det Espen Lie har drevet med.

  Når det Lie er det han selv som påstår at han har drept et hundretalls mennesker. Om politiet vil etterforske det synes jeg det er en fornuftig beslutning.

  • Kris Says:

   Jeg er i resultatet og begrunnelsen i det vesentlige enig med Dag!

  • ukorrigert Says:

   Kjenner du til noen konkrete hendelser Lie har vært innblandet i og som bryter Genevekonvensjonen, eller er dette bare vill spekulasjon fra din side?

   Hvis du kjenner til konkrete handlinger, så er jeg enig i at disse bør kunne etterforskes. Hvis du ikke kjenner til noen konkrete handlinger som muligens er av kriminell art, så er det du skriver ikke spesielt relevant.

   Å etterforske en person basert på at man muligens kan grave opp noe kriminelt om vedkommende sømmer seg ikke et oppegånde demokrati.

   Man bør etterforske saker, ikke personer. Finnes det saker der Lie er innblandet, kjør på med etterforskning. Hvis ikke, så har man ikke noen grunnlag for å iverksette etterforskning.

   • Kris Says:

    Personen kan jo godt være saken. Skillet blir meget kunstig. Du legger til grunn at alle drapene har skjedd i selvforsvar, og derfor skal man ikke kunne straffes. Jeg mener at man må etterforske et tilfelle hvor noen skytes og drepes, for å avdekke om påstander om at gjerningsmannen handlet i nødverge er troverdige.

    Jeg har drept en mann. Jeg drepte ham i selvforsvar, fordi han ville drepe meg. Skal ikke politiet kunne undersøke om dette faktisk var tilfellet? Ville den drepte drepe meg, eller ikke? Etter min mening er en etterforsking et godt middel til å avdekke om det foreligger noe straffbart i tilfeller som dette.

   • RKM Says:

    Espen Lie omfavnes ikke av Genevekonvensjonen. Han er ikke en legitim stridende part. Han er en sivil som har dratt til utlandet og drept folk. Skjønner du virkelig ikke forskjellen?

    Når norske soldater skal settes i kamp, og mot hvem, skal være under demokratisk kontroll. Det er ikke opp til hver og en å bestemme selv. Om Espen Lie har vært leiesoldat for Pentagon, Frankrike, Robert Mugabe, columbianske narkobaroner eller Tveita-gjengen er ganske uinteressant. Så lenge han ikke har vært leiesoldat med det norske stortings velsignelse, er han en illegitim stridende part.

   • ukorrigert Says:

    >Du legger til grunn at alle drapene har skjedd i selvforsvar, …

    Nei. Jeg legger til grunn at det ikke eksisterer noen kjente kriminelle forhold å undersøke.

    >Jeg mener at man må etterforske et tilfelle hvor noen skytes og drepes, ….

    Det mener jeg også. Men når det gjelder Lie kjenner man ikke til noen tilfeller.

    >Jeg har drept en mann. Jeg drepte ham i selvforsvar, fordi han ville drepe meg.

    Har man en konkret sak, så skal man etterforske den.

    Men når det gjelder Lie har man ingen konkrete saker, bare en generell påstand.

    >Etter min mening er en etterforsking et godt middel til å avdekke om det foreligger noe straffbart i tilfeller som dette.

    Ja, i konkrete saker som du skisserer, så er jeg enig. Når det gjelder Lie kjenner man ikke til noen sak.

    For å finne en sak må man etterforske personens fortid. Det må man ikke i eksempelet ditt.

   • ukorrigert Says:

    RKM; jeg kjenner ikke loven godt nok til å uttale meg om dette. Men se Thomas svar til Dag rett nedenfor.

    Det var ikke uansett ikke snakk om å etterforske om Lie har stridet ulovlig eller ikke, men å etterforske drap. Men man kjenner ikke til noen situasjon å etterforske.

    Det du og Kris fortsetter å overse, eller rett og slett ikke makter å forstå, er at uten en sak å etterforske, så har man ikke etterforskningsrunnlag.

    «Etterforsk personen, så finner man nok noe ulovlig» er meg bekjent ikke gyldig grunnlag for etterforskning. Og heldigvis for det, da slik fremgangsmåte ville gå sterkt utover rettssikkerheten.

 25. Dag Says:

  Nei, jeg kjenner ikke Espen Lie, har ikke noe ønske om det heller, jeg forholder meg bare til hans eget utsagn om at han har vært leiesoldat i en rekke konfliktområder og har drept et hundretalls mennesker. Genevekonvensjonen slår fast at du som «leiesoldat» ikke har legitim rett i konflikten og at du derfor kan dømmes sivilrettslig for lovbrudd du har begått. Som norsk statsborger: For å delta i militær konflikt på lovlig måte, hvis du ikke har en bakgrunn eller sterk etnisk tilknytning som gjør deg til en legitim del av konflikten, må du gjøre det som soldat i det norske forsvar. Du har ikke en legitim rett i konflikten fordi du måtte ha lyst til å sloss og drepe for penger.

  Enkelte i denne tråden behandler leiesoldater som om det skulle være et legitimt yrke. Det er ikke det ihht folkeretten. Min gjett er at Espen Lie har begått lovbrudd og at politiet har skjellig grunn til mistanke gjennom hans egne utalslser. Politiet burde etterforske.

  • Thomas Says:

   Idiot. Når man verver seg til det franske forsvaret så er man ikke leiesoldat. Utdannelsen foregår først og fremst i Frankrike og den tar flere år. Altså man er også utflyttet. Du må vel forstå at du kan tjene et annet lands regjeringstyrker i Europa hvis du kommer fra Europa.

   Dessuten så kan lov teksten din meget godt benyttes til å forsvare påstanden om at han har handlet legitimt. Han har jo nettopp en bakgrunn som gjør han til en legitim del av konflikten. Han er utdannet i Frankrike, av det franske forsvaret over en periode på 4-5 år. Frankrike har sine interesser rundt om i verden og som soldat i det franske forsvaret kan brukes der Frankrike har interesser å forsvare.

   Dette er ikke snakk om en fyr som kommer å ringer på døra til en geriljaleder og sier jeg kan krige for deg for 50.000 i mnd. Denne delen av Espen Lie er legitim. Andre ting vet dere ingen ting om så d er ikke noe å spekulere i.

 26. ukorrigert Says:

  Ok folkens, intet nytt er kommet på de siste ti innleggene eller så. Jeg gjentar det samme poenget om og om igjen, men argumentet forstås ikke.

  Det er forskjell på:
  1. Etterforsk denne personen i forbindelse med dette drapet
  2. Etterforsk denne personen, så finner du sikkert ulovlige drap

  Ser man ikke denne forskjellen, og hvorfor det er en prinsipiell vikitg forskjell, så vil vi ikke komme noen vei videre i diskusjonen. I hvertfall ikke i forhold til meg.

  Så takk for debatten for denne gang. 🙂

  • Thomas Says:

   Jeg forstår argumentet ditt veldig godt. Det er prinsipielt veldig viktig det du sier.

   Det nye er faktisk det jeg har skrevet. Folk i Norge forstår bla ikke fremmedlegionen og hva det er for noe. Heller kjenner de ikke historien til Espen Lie. Ikke hvor han har oppholdt seg i lange perioder eller hva han har gjort.

   Espen Lie er ikke en parkeringsvakt som i alle år har bodd i Oslo så satt seg på et fly til Afrika og skutt 100 personer for en geriljaleder uka etterpå.

   Det er for mange kristne peace lovers i denne debatten her. Selv om noen dør fordi du trykker på avtrekkeren er det ikke alle steder det er berettiget en etterforskning. I land med moderne demokrati utenfor krigstider, ja.
   Mange steder i verden og særlig for 20-30 år siden hvor Espen Lie har vært har det vært lovløse krigstilstander hvor hendelser som dette er å anse som krigshandlinger. Man etterforsker ikke de fleste slike hendelser der det er krig og uro.
   Wake up!!

  • Kris Says:

   Men det du ikke ser i dine egen argument er at dette ikke er snakk om en vilkårlig selektering av et individ for å finne ut om og i så fall hva han har gjort. Derfor så klarer du ikke selv å skille mellom dine prinsipper og det foreliggende tilfellet.

   For det er jo faktisk slik at selv om alle 136 likene Lie har etterlatt seg viser seg å være lovlige i den forstand at de er utøvd i berettiget selvforsvar, så må det en etterforsking til slik at politi og påtalemyndigheter kan ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

   Du sirkelargumenterer, og at du ikke kan se hullene i din egen argumentasjon synes jeg merkelig.

   Og til Thomas:

   Har Lie opererert i en legitim militære styrke, så er hans handlinger dekket av krigens folkerett. Når han er en privat leiesoldat, så er det ikke forskjell på ham og deg. Og det er heller ikke forskjell på å drepe noen med viten og vilje i Norge eller noen annet sted i verden. Et menneske er et menneske, og et drap et drap. Selv om mange synes å gi uttrykk for at det ikke er det samme om nordmenn dreper i Afrika som i Europa, jamfør de der to folkene i Kongo og det voldsomme forsvaret av Lies rett til drepe uten en gang å bli etterforsket, så mener jeg at dere burde revurdere menneskesynet deres.

 27. Thomas Says:

  Jeg skulle likt å sett ansiktene på franske myndigheter der de fikk en henvendelse fra norske myndigheter som påstår at da de andre legionærene kriget så stod Espen Lie og bedrev drap mot samme mål.

  Hvor dum går det egentlig an å bli. Politikere som Thomas Breen må bare fjernes fra den politiske scenen raskest mulig. Pakk bagen din og dra til steder som Legoland, der finner du nok noe bedre å holde på med..

  • RKM Says:

   Du skal ikke langt tilbake i tid før du ser at flere tusen nordmenn ble dømt for å ha kjempet ofr tyske styrker. Er du norsk statsborger og bryter norsk lov så må du regne med å bli etterforsket og straffedømt. Så enkelt er det.

   Den franske fremmedlegionen tilbyr legionærene fransk statsborgerskap, og dermed beskyttelse fra straffeforfølgelse ved at de kan bosette seg i Frankrike. Men Espen Lie bor i Norge, og her i landet må man følge norsk lov. Det er revnende likegyldig for norske myndigheter hvilke oppdragsgivere Espen Lie har hatt mens han har begått disse lovbruddene.

   • Kris Says:

    Det er ikke ulovlig å verve seg til tjeneste for et annet lands militære styrker. Det frontkjemperne ble dømt for var at de vervet seg til fiendtlige styrker. Og skulle Frankrike ha angrepet Norge ville en nordmann i disse styrkene begått landsforrederi på samme måte.

   • RKM Says:

    Nei, det å verve seg til andre lands styrker er ikke ulovlig i seg selv. Men det gir heller ikke noe amnesti fra norsk lov, slik det virker som Thomas tror – enten man er soldat i Fremmedlegionen, for Taliban, Robert Mugabe eller for columbianske narkobaroner.

   • RKM Says:

    Man har også straffelovens §104a. «Den som danner eller deltar i en privat organisasjon av militær karakter eller som rekrutterer medlemmer til eller støtter en slik organisasjon, straffes med fengsel inntil 2 år»

   • Thomas Says:

    Straffelovens §104a… Nå fikk du fremmedlegionen til å høres ut som om den var en privat organisasjon.
    Du må vel skjønne at hvis et lands regjeringstyrker i feks Afrika har et militært samarbeid med frankrikes regjeringstyrker at det da er dette lands lover og regler som gjelder.

    RKM, jeg tror ikke du har et helt nyansert syn på hvordan alt henger sammen. Det nytter ikke å sitte å bla i lovboka di hjemme når du ikke vet hvordan lovene skal brukes.

    Du kan ikke dømme en nordmann til fengsel i Norge selv om Norske myndigheter kan bevise at han har kjørt i 300 kmt på autobanen i Tyskland der det er lov. Det er ikke slik lovangivelse fungerer….
    Og hvis han kjører slik i Tyskland så gir det han ikke amnesti mot norsk lov…. hvorfor i huleste skulle det gjøre det.

    Det som Espen Lie gjorde for franske regjeringstyrker i et Afrikansk land i samarbeid med det lands regjeringstyrker kan han overhode ikke dømmes for i Norge.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: