Prinsipielt bevistløs regjering

juni 5, 2009


 • Hijab-saken, ny lov om hijab til politiuniformen inn bakveien
 • Killengreen-saken, endre loven for at Killengreen skal kunne få sitte lenger
 • Rasismeparagrafen, utvidelse for å gjøre religionskritikk straffbart
 • Piratkopiering, glimrer med sitt fravær i forhold til privat overvåking og etterforskning på nett
 • Barnehagestøtte, ønsker null valgfrihet for foreldre med andre ønsker og behov

Og nå:

 • Angiverloven, straffbart å ikke være angiver dersom man vet om vold

Jeg har helt sikkert glemt noe, og tar gjerne imot tips.

Denne regjeringen er bevistløs når det gjelder prinsipielle spørsmål. Hver sak håndteres kun ut fra målet, og man bryr seg ikke om demokratiske prosesser blir fulgt (hijab), eller om man bryter demokratiske prinsipper og menneskerettigheter slik som valgfrihet (barnehagestøtte), personlig integritet (angiverloven) og ytringsfrihet (rasismeparagrafen). Har man en lov som står i veien for noe man ønsker å gjøre, så vil man endre loven (Killengreen) uten å bry seg om den hadde en viktig funksjon.

Det er så man begynner å tvile på om flertallsregjering er sunt for landet. Riktignok gir det økt handlekraft, men når denne handlekraften brukes til å ukritisk overkjøre demokratiske prinsipper så spørs det om det er verdt det.

Reklamer

17 Responses to “Prinsipielt bevistløs regjering”

 1. nabo'en Says:

  Hehe!

  Nå har jeg anmeldt tre venner, to naboer, samt noen andre jeg ikke liker trynet på.

  Fortsatt god sommer. Og husk at jeg følger med deg. jeg er ingen hvemsomhelst; jeg er en tyster, Quislings gode kumpan. Jeg skal klatre på ditt hode en vakker dag, hoppe det ned mellom skuldrene dine.
  Dette gjør jeg for å beskytte deg mot deg selv, så vær takknemlig og bøy deg i støvet for dette tøvet.

 2. Thor Ravnen Says:

  Makan til faenskap.

  Nå må noen se til å få fjernet alle disse korrupte partiene betalt av mennesker som har mustet helt kontakt med jorden våres å blitt følgere av penge griskhet/makt, de burde blitt hengt hele gjengen.

  Er det en lov de burde innføre så er det mot korrupsjon ikke vold, som kan løse dette korrupsjons problemet vi har i store deler av verden å i sikkert 70% av partiene i norge

  FÅ SLUTT PÅ VOLD??? FÅ VEKK ALKOHOL GIFTEN Å SETT IN CANNABIS Å FÅ FREDLIGE TILSTANDER Å LYKKE TIL DETTE TRISTE Å NEGATIVE FOLKESLAGET.

 3. Brasilia Says:

  Med den tolmodigheten vi Nordmenn besitter så tror jeg de fleste fortsatt kan ta det med ro. Den Norske Sosialismen må få avslutte med denne formen for spasmer. Jo mere de holder på jo mere latterlige blir de. Sosialismens innovative muligheter har de aller fleste ganger i historien vist seg og glimre med sitt fravær. Avslutningen har da gjærne vert et helt land i depresjon. (Sovjettstaten) Ståa var ikke stort bedre i sattelitt-statene til det Sovjettiske emperiet.
  Det som er mere bekymringsfult er Sosialismens opbygging av eliten sin her i landet, dette skremmer vett og vann av meg. Denne opbyggingen ødelegger hele fordelingspolitikken og klasseskillet mellom fattig og rik blir større og større.
  Eliten er seg selv lik, de har ingen motforestilling og håver inn både i lønn og pensjon. Det er dette som kanskje skremmer meg mest. Den fordummende allmenskolen er en god nr.to. Grepet om massene er tatt.
  Venstresiden tror selv at de har ett så godt grep innen de forskjellige elitegruppene at de er usårelige. Historisk sett er dette ikke riktig og for og si det litt regiliøst, endetiden er nok nærmere enn de fleste tror.
  Et godt eksempel på dette er at Hitler på bare tre fire år hadde den Tyske eliten i sin hule hånd. Det finnes ikke noe mere utro gruppe i samfundet som de elitiske, dette er et faktum.

  • ukorrigert Says:

   Det jeg kommenterer i denne saken kan kanskje sees på som toppen av isberget, en konsekvens av den arrogansen som skapes når for mye makt samles hos en liten elite.

   Men samtidig er dette de reelle konsekvensene, dette er de reelle inskrenkingene av vår frihet og våre rettigheter. Og da bør man si fra i langt større grad enn det som gjøres i samfunnet i dag.

   Jeg er også opptatt av den dårlige kvaliteten på skolen vår, som gir seg utslag i dårlig forståelse for logikk, vitenskap og forskning, dårlig forståelse for dårlig logikk i den offentlige debatten, dårlig behandling av elever som ikke er gjennomsnittlige osv.

   Jeg har bl.a tatt opp problematikken med begavede barn i et tidligere innlegg, har noen skriverier i «margen» om forskning og dårlig retorikk, og har noe halvskrevet om vitenskap og hva det er.

   Bloggen min har neppe de store konsekvenser for samfunnet, men om jeg kan plante noen nye tanker her og der, og påvirke litt i riktigere retning, så er det verdt det.

 4. Brasilia Says:

  Det at allmenskolen er dårlig er knapest noen nyhet for noen i Norge i dag. Det som er mer skremmende er at rett troende elever sluses igjennom og de ikke rett troende slåes ut på veien. En liten filleby på femti seksti tusen inbyggere har til enhver tid ca. seks syv hundre elever i fri flyt. Sosialismen er iferd med og skape store grupper av tapere som er henvist til sosialen og lediggang og et meningsløst liv uten håp.
  Traumatisering i ung alder, håpeløshet og agresjoner. Vold, blind vold, familievold er naturlige resultater av denne skammelige politikken. Tar vi den andre siden er tunge depresjoner, håpeløshetsfølelse og selvdrap også ett naturlig resultat av samme politikk.

 5. Brasilia Says:

  En av de mest skremmende tendensene er at eliten kan sette grovere og grovere sugerør ned i statskassen helt legalt, forde vi sauer godtar denne sinnsyke politikken over tiår etter tiår. Hvor er samvittighet og etikk hos denne brutale gjengen, eller er det slik at de etter alle disse tiår ikke skjønner hva de driver med? I såfall får vi som skjønner si høyt og tydelig ifra slik at ikke bare eliten skjønner.

  • ukorrigert Says:

   Problemet her er at retorikken er tilstandsløs. Så lenge retorikken om «mer til fellesskapet vs. mer til de rike» er gangbar, så er det irrelevant hvor mye som allerede går til fellesskapet i utgangspunktet.

   Høyresiden i norsk politikk er ikke flinke til å plante egen retorikk på samme måte.

   Først og fremst kunne jeg tenkt meg å erstatte «velferdssamfunnet er bygget på rettferdig (om)fordeling» med «velferdssamfunnet er bygget på bærekraftig verdiskapning» eller noe liknende.

   Det blir ikke mer penger i samfunnet av mer skatter. Det blir derimot mindre penger dersom skatter og avgifter går ut over private bedrifters forutsetninger. For da blir det mindre verdiskapning å skatte av.

   Det er heller ikke slik at penger som ikke taes inn i skatt ikke kommer fellesskapet til gode. De sirkulerer i samfunnet og bidrar til verdiskapning, som igjen bidrar til skatteinntekter.

   Slike tanker burde høyresiden jobbe inn i folks bevissthet. Men det er så uendelig fraværende i dagens politiske debatt, som nesten utelukkende er dominert av venstresidens misunnelsesretorikk.


 6. Jeg er totalt uenig med deg – både i denne saken og i ditt syn på regjeringen. Jeg skal ikke skrive verdens lengste kommentar, men viser i stedet til innlegget mitt -> http://friflyt.wordpress.com/2009/06/05/hurra-for-angiverstaten/

  I tillegg føler jeg for å påpeke at din harme er rettferdiggjort fra din side fordi du er uenig i saken og prinsippene – ikke fordi du er uenig i måten. Her må man skille litt. regjeringen gjør ingenting som de ikke har vært tydelig på at de skulle gjøre – før de fikk stemmene til flertallet av norges befolkning.

  Det er også viktig å ikke ha så kort hukommelse; det er ikke lenge siden folk var i harnisk over den lille gutten som ble banket opp av stefaren sin jevnt og trutt – til han døde. SPørsmålet alle stilte seg var ganske enkelt: «Hvordan kunne dette skje uten at noen sa ifra?»

  Ondskapen får lov til å skje ved at gode mennesker holder kjeft. Vi har allerede en plikt til å si ifra. Jeg syns det er helt i orden at den plikten er lovfestet.

  • ukorrigert Says:

   Det er stor forskjell på å pålegge offentlig ansatte plikt til å reagere, og på å pålegge privatpersoner plikt til å tyste på naboen. Jeg kan lett støtte det ene og være sterk motstander av det andre.

   Jeg forstår ikke argumentet ditt/påstanden din om at jeg er uenig i saken og prinsippene, og ikke uenig i måten. Kan du utdype den?

   Det finnes mange gode formål i denne verden. Et av disse er å stoppe overgrep mot enkeltpersoner. Vi kan gjennomregulere og overvåke menneskers hvert eneste valg, og dermed kunne redusere overgrep og annen uønsket oppførsel. Men da tar vi samtidig fra menneskene det mest verdifulle de har, det som beskyttes av første artikkel i FNs menneskerettighetserklæring, nemlig vår personlige frihet.

   Hver eneste gang vi har et godt formål, så kan vi komme med en ny lov som forbyr og/eller påbyr. Og hensikten helliger middelet hver gang. Samtidig blir friheten litt og litt innskrenket.

   Noen ganger kan det forsvares, men andre ganger kan det ikke det. Å påby folk å være tystere, å true med straff om du forsøker å løse problemet på andre måter enn å innvolvere staten, kan ikke forsvares.

   Det gjør ikke like fysisk vondt å miste sin frihet som å bli slått og sparket, men det er allikevel langt mer alvorlig. Spesielt når det rammer hele samfunnet.

  • Ann Says:

   Media fylles med skrekkelige enkelthendelser om vold og overgrep utført av enkeltindivider. Mange saker av større omfang legges det lokk på.
   Det er forferdelig å lese om barnemishandling. Men det er også forferdelig at disse enkeltsakene blir brukt som skremselspropaganda for å tvinge inn lover som kan få uskyldige mennesker dømt. Tror du at grunnen til at slike saker kommer fremst i media er fordi de som legger frem nyheten virkelig bryr seg om disse verdifulle mishandlede menneskene? Skal folks rettssikkerhet og menneskerettigheter trampes ned fordi det fins en på tusenvis som gjør fullstendig sprøe utenkelige ting?
   Ikke la deg lure av media!!!!
   Legg merke til at det i de senere år har kommet TV-serier som skal lære folk å tyste spionere og forråde hverandre. Big brother, dyrepolitiet og lignende.
   Men er det ikke fælt at dyr mishandles. JA selvfølgelig er det fryktelig men jeg syns samtidig ikke at min tv-traumatisering skal inspirere meg til å snuse på naboen og tolke ting i forhold til mitt eget skjønn. I kardemomme by hadde det kanskje gått greit men i praksis blir dette som å leve i Stasi-Tyskland. Jeg har skrevet dette i beste mening og håper du fikk noe positivt utav det! Sannheten er at de aller fleste er imot vold og for frihet.

 7. Pippa Says:

  Dette er en skremmende utvikling. Det vil skje 1000-vis av sjulte maktovergrep, som vil bli «oppdaget» 50 år senere. Da kommer vi til å ryste på hodet og si «Men det skjer ikke i dag».

 8. Felix Says:

  Vold er trist. Allikevel er det som en forkjølelse å regne sammenlignet med dævenskapet som kommer ut av angiveri.
  Beklager å måtte si det. Vi har dårlige folk til å lede oss.

  mvh


 9. […] Huitfeldt demonstrerer atter en gang regjeringens manglende bevissthet når det gjelder prinsipielle spørsmål, og deres mangel på tiltro til vanlige menneskers dømmekraft. Igjen skal staten gripe inn og […]


 10. […] Prinsippløs symbolhandling fra Breen By ukorrigert Regjeringens prinsippløshet har jeg kommentert tidligere. […]


 11. […] ikke har evne og vilje til å ta tak i denne etisk betente problemstillingen er ikke overraskene. Manglende evne til prinsipiell tenking har de demonstrert gang på […]


 12. […] få, men god næringslivsrettet politikk er fortsatt mulig å få. Og ikke minst kan vi slippe den prinsippløse regjeringen vi har nå, som har null bevissthet om grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet […]


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: