Cannabis skaper farlige sjåfører

juni 4, 2009


En undersøkelse gjengitt i VG sammenligner effekten av rus med effekten av cannabis i forhold til nyktre sjåfører. Ikke overraskene bekrefter denne at alkoholpåvirkede sjåfører er farligst, og at også THC-påvirkede sjåfører er farligere i trafikken enn nyktre sjåfører.

Heller ikke overraskende overvurderer de alkoholpåvirkede sine evner, og de THC-påvirkede undervurderer hvor mye deres ferdigheter er redusert.

Det er også slik at lang tids bruk av THC virker sløvende, altså reduserer reaksjonsevnen, også når man ikke er ruset. Det kan ta inntil en måned fra man slutter å bruke THC til reaksjonsevnen er tilbake til normalt. Det mest skumle med dette er at man generelt merker ikke slikt selv, det vises kun på målinger, og dermed vil mange overvurdere egne evner og undervurdere farene.

Reklame

28 Responses to “Cannabis skaper farlige sjåfører”

 1. Reynolds Says:

  Siste avsnitt her må du ha funnet på selv, det står ikke i undersøkelsen.

  Det siste du skriver stemmer ikke.. cannabisrus er ute av kroppen etter 8 timer og det samme gjelder ettereffekter. Du blander dette med perioden thc kan spores i urin og blod. Man merker absolutt forskjellene cannabis fører med seg og det er absolutt ikke et ustabilt rusmiddel. På målinger har min egen reaksjonsevne scoret svært bra dagen etter bruk av cannabis.

  At cannabisrøykende sjåfører kjører dårligere enn nyktre kan da ikke kalles en overaskelse. Det morsomme i undersøkelsen er forskjellene i kjørefart som utfall av rustype. Da vet du det neste gang du ligger bak en snegle i trafikken.. sikkert stein!

  • ukorrigert Says:

   Ja, jeg har skrevet det helt selv.

   Og jo, det stemmer. Har desverre ikke noen referanse for hånden, så du får avgjøre selv om du vil tro meg eller ikke. Og nei, jeg snakker ikke om sporing av stoffer.

 2. Casper Says:

  «Det er også slik at lang tids bruk av THC virker sløvende, altså reduserer reaksjonsevnen, også når man ikke er ruset. Det kan ta inntil en måned fra man slutter å bruke THC til reaksjonsevnen er tilbake til normalt.»

  Har du en vitenskapelig kilde på denne påstanden? Noe studie som påviser dette?

  Søvnmangel reduserer også reaksjonsevnen, og virker sløvende. Thc øker søvnbehovet, fordi det fører til økt hjerneaktivitet, og dermed økt hvilebehov i ettertid.

  I tillegg bør man ta hele undersøkelsen med en klype salt, da man ikke vet helt hva slags subjekter som ble brukt. Hvis noen av dem røkte cannabis for første gang, eller hadde liten erfaring med stoffet, så er det ikke veldig overraskende at de kjørte vinglete. Det er nemlig stor forskjell på vanebrukere og førstegangsbrukere. Vanebrukere kan du se i Oslo, som en del av arbeidslivet, hver eneste dag. Respektable borgere, fremgangsrike mennesker, som glir inn blant alle dem som er ruset på alt annet. Nyktre mennesker finnes det nemlig få av. Sigaretter, kaffe, sukker, alt gir en rus, det er bare spørsmål om omfanget.

  Forresten, en førstegangsbruker av sigaretter eller snus vil nok neppe være noen egnet sjåfør….

  • ukorrigert Says:

   Jeg har lest det i en vitenskapelig artikkel for noen år tilbake, men jeg har desverre ikke noen referanse lenger. Så det blir opp til den enkelte leser å velge om de vil tro meg eller ikke.

   Ja, det er mange andre ting som reduserer reaksjonshastigheten, slik som søvnmangel. Søvnmangel er generelt farlig i forhold til bilkjøring.

   Alle mediegjengivelser av vitenskapelige artikler skal man ta med en klype salt. Men det som er gjengitt i denne artikkelen er ikke på noen måten kontroversielt, og man skal være ganske «religiøs» for å ha behov for å tvile på at THC påvirker reaksjonshastigheten, og dermed også kjøreegenskapene.

 3. oldblood Says:

  Når det gjelder ruspåvirket kjøring kan man med en gang si at alkohol påvirkning er farligst ved siden av piller,LSD,ecstasy&hereoin.
  Anfetamin&cocain kjøring er omtrent som alkohol når det gjelder verdensmester takter det kommer helt ann på føreren sine holdninger,men her har man mye bedere kontroll på hva man gjør bak rattet i forhold til alkohol.
  Cannabis er den rusformen som egner seg best til kjøring om man kan si det.Når det gjelder ruspåvirket kjøring.
  Uansett skal man ikke være påvirket når man kjører motoriserte redskaper.
  Simulatorkjøring kontra virkrlighetskjøring kan ikke sammenlignes.
  Når det gjelder trafikkulykker er det blandingsbruk som er overrepresentert.
  Jeg mener&tror at alkohol ulykker er oftere representert enn cannabis ulykker.

  • ukorrigert Says:

   Det er en del praktiske og etiske problemer i forhold til forskning på virkning av rus. Man kan ikke akkurat slippe folk ut i trafikken i ruspåvirket tilstand for å få helt realistiske resultater. Spesielt ikke med tanke på at man måtte gjort dette i stor skala for å få signifikante resultat.

   Og dersom man tar utgangspunkt i data fra reelle ulykker, så er det mengder av faktorer som kan spille inn og må kompeneseres for.

   Simulator er heller ikke perfekt, men et godt bidrag til det helhetlige bildet.

 4. oldblood Says:

  Dette kan kontrolleres ved kjøring på bane,man behøver ikke å ta dette ut i trafikken.
  Kjøring på NAF sine testbaner er ett godt sted å teste disse problemene på.
  Hvis man skulle testet dette i Norge .
  (stiller opp friviligt)

  • ukorrigert Says:

   Det vil allikevel ikke være som å kjøre i trafikken, med alle de sanseinntrykk som kommer samtidig der. Det er større mulighet for å teste et komplisert trafikkbilde i en simulator, enn det man kan få til på en bane.

 5. Kjell Says:

  Reagerer litt på det siste avsnittet ditt jeg og.

  Etter få timer reduseres mengden av det psykoaktive stoffet THC i hjernen til under det som kan oppdages ved motoriske og kognitive tester. (se kilder) Ergo ingen «langvarig» effekt. Dette ser jeg også fra egen erfaring. Jeg kan bli «hungover» etter tett røyking en lørdag men det er fordi det blir svært mange og tunge sanseinntrykk av mye cannabisrøyking. Da trenger man hvile i ettertid. Men rent kognitive og motoriske evner er helt fine. Er MSc student på siste året så jeg vet hva som kan gi endringer og hva som ikke gjør det. Mangel på søvn f.eks. gir store utslag. Cannabis alene gjør det ikke.

  [1] Committees of Correspondence. Drug Abuse Newsletter 16 (March 1984).
  [2] Mann, Peggy. Marijuana Alert. New York: McGraw-Hill Book Company. 1985. 184.
  [3] Nahas, Gabriel. «When Friends of Patients Ask About Marihuana.» Journal of the American Medical Association 233 (1979): 79.
  [4] DuPont, Robert. Getting Tough on Gateway Drugs. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1984. 68.

  • ukorrigert Says:

   Du sier du kan bli «hungover» på tross av at THC er tilnærmet ute av kroppen, beviser ikke det for deg at effekten ikke bare er begrenset til den tiden du er påvirket av selve stoffet?

   Du hevder kognitive og motoriske evner er helt fine. Har du faktist testet dette? Er dette noe kildene dine bekrefter, og har du i såfall relevante utdrag fra kildene?

   Hvem du er og hva du studerer er ikke relevant, kun argumentene dine og kvaliteten på dem.

   • Kjell Says:

    Jeg mener at man blir trøtt av ha opplevd mye. Det kan henge i hvis man legger seg sterkt påvirket. Om man røyker kronisk økes dette selvsagt og da vil det være som du sier. Kronisk rusing kan ha flere negative helseeffekter. Cannabis er som alle andre rusmidler noe man bør benytte med måtehold. Men det å røyke en joint eller tre gjør ikke at man går rundt og er ruset eller lettere funksjonshemmet eller hva du nå antyder at 10% av norges befolkning til en hver tid er i en måned etter rusinntak. Det er et viktig poeng. Er man rusmisbruker så har man gjerne andre problemer som er viktigere enn trøtthet.

    Om en skal betrakte et slikt fenomen empirisk så holder det selvsagt ikke med en enkelt person i betraktning. Det kreves mer for å lage et bevis. Er det dette du antyder? Her er det bare mine egne erfaringer som legges på slaktebenken. De understøttes jo også av forskningen.

    Og når det gjelder måling av kognisjon og motorikk så vil dette være målbart når man studerer og lever aktive liv der det hele tiden produseres og analyserer. Ytelseskalaer finnes overalt i hverdagen.

    «While it is true that THC and other cannabinoids are fat-soluble and linger in the body for prolonged periods, they do not normally affect behavior beyond a few hours except in chronic users. Most impairment studies have found that the adverse effects of acute marijuana use wear off in 2-6 hours, commonly faster than alcohol.1 The one notable exception was a pair of flight simulator studies by Leirer, Yesavage, and Morrow, which reported effects on flight simulator performance up to 24 hours later.2 The differences, described by Leirer as «very subtle» and «very marginal,» were less than those due to pilot age. Another flight simulator study by the same group failed to find any effects beyond 4 hours.3 Similar «hangover» effects have been noted for alcohol.4″

    Chronic users may experience more prolonged effects due to a build-up of cannabinoids in the tissues. Some heavy users have reported feeling effects weeks or even months after stopping. However, there is no evidence that these are detrimental to safety.

    References on Accidents and Drug Testing: Alcohol, Drugs and Driving: Abstracts and Reviews Vol. 2 #3-4 (Brain Information Service, UCLA 1986); Dale Gieringer, «Marijuana, Driving, and Accident Safety,» Journal of Psychoactive Drugs 20 (1): 93-101 (Jan.-Mar 1988); Dr. John Morgan, «Impaired Statistics and the Unimpaired Worker,» Drug Policy Letter 1(2): May/June 1989, and «The ‘scientific’ justification for drug urine testing,» The University of Kansas Law Review 36: 683-97 (1988); John Horgan, «Test Negative: A look at the evidence justifying illicit-drug tests,» Scientific American, March 1990 pp. 18-22, and «Postal Mortem,» Scientific American, Feb. 1991 pp. 22-3; Dale Gieringer, «Urinalysis or Uromancy?» in Strategies for Change: New Directions in Drug Policy (Drug Policy Foundation, 1992).

    Footnotes

    1. Alison Smiley, «Marijuana: On-Road and Driving Simulator Studies,» Alcohol, Drugs, and Driving 2 #3-4: 121-34 (1986).

    2. V.O. Leirer, J.A. Yesavage and D.G. Morrow, «Marijuana Carry-Over Effects on Aircraft Pilot Performance,» Aviation Space and Environmental Medicine 62: 221-7 (March 1991); Yesavage, Leirer, et al., «Carry-Over effects of marijuana intoxication on aircraft pilot performance: a preliminary report,» American Journal of Psychiatry 142: 1325-9 (1985).

    3. Leirer, Yesavage and Morrow, «Marijuana, Aging and Task Difficulty Effects on Pilot Performance,» Aviation Space and Environmental Medicine 60: 1145-52 (Dec. 1989).

    4. Yesavage and Leirer, «Hangover Effects on Aircraft Pilots 14 Hours After Alcohol Ingestion: A Preliminary Report,» American Journal of Psychiatry 143: 1546-50 (Dec. 1986).

   • ukorrigert Says:

    >Om man røyker kronisk økes dette selvsagt og da vil det være som du sier.

    Hvorfor reagerte du på dette da? Det er nettopp etter lang tids bruk man får nedsatt reaksjonsevne som iflg. nevnte undersøkelse kan vare inntil en måned.

    >Men det å røyke en joint eller tre gjør ikke at man går rundt og er ruset eller lettere funksjonshemmet eller hva du nå antyder at 10% av norges befolkning til en hver tid er i en måned etter rusinntak.

    Hvor har jeg hevdet noe slik?

    >Her er det bare mine egne erfaringer som legges på slaktebenken.

    Det jeg spør er hvordan vet du at din reaksjonsevne ikke er påvirket? Har du faktisk målt dette, eller er det bare noe du føler på deg?

    >Ytelseskalaer finnes overalt i hverdagen.

    Ikke i min. Jeg har ingen forutsetning for å si noe kvantitativt om min egen reaksjonsevne fra dag til dag.

 6. Rune Says:

  Fy fa…n så lei jeg er av dophuer som hevder at cannabis/ thc ikke er skadelig. Det at de hevder dette, er i seg selv et bevis på den negative effekten dette har. Duster ass!!!

  • CCChristian Says:

   jævla dott.. la nå folk få lov til å ta hva dem ønsker da. Skulle vi nå sittet her å ramset opp alt som innebærer alkohol ville det ikke vært nok plass på bloggen til alle på vg.no.. så cut the crap.

  • mersk Says:

   Wow. Ifølge din logikk fins det ikke noe som ikke er skadelig.
   Eksempel: Mener du at kinakål ikke er skadelig? Isåfall hevder du det, og det i seg selv er et bevis på den negative effekten det har.

   Jeg gratulerer.

 7. Peter Says:

  Det er bare tull at det tar en måned etter man har røyket før reaksjonsevnen er tilbake til normalt.

  Som med alkohol, kan det ta en halv dag, kanskje, dersom man har fått i seg mye. Hvis det ikke er snakk om mye, eller man gjorde det tidlig på kvelden, tar det kortere tid.

  De cannabisstoffene som kan påvises i fettvevet inntil fire uker etter man har røyket (og det forutsetter at man har røyket flere ganger i uken) er ikke aktive stoffer: de har overhodet ingen psykoaktiv effekt. Slike metabolitter kan også påvises i kroppen som følge av at man har spist krydder og annen mat.

  Allikevel har dette blitt brukt ukritisk i skremselspropaganda, og blir det fortsatt.

  • ukorrigert Says:

   Legg merke til at det er snakk om etter lang tids bruk, og jeg burde skrevet lang tids tung bruk, og ikke etter en enkelt joint.

   Bruk av narkotika, alle typer, påvirker hjernen og skaper endringer som også varer når rusen og de aktive stoffene er borte. Som for eksempel forårsaker abstinenser og flashbacks.

   Selv om man skiller mellom fysisk og psykisk avhengighet i forhold til narkotikum, så er det likevel slik at våre psyke er fysiske representert i hjernen. Både fysisk og psykisk avhengighet kommer av fysiske endringer i hjernen.

 8. Peter Says:

  Det er bare vås. Det stemmer ikke.

  Folk som har røyka hver dag i årevis blir faktisk helt fine igjen når de stopper, har like lang reaksjonsevne som før de i det hele tatt begynte. Cannabis forårsaker ikke abstinenser eller flashbacks heller. Flashbacks er et begrep som brukes om kraftige hallusinogene stoffer som LSD. Abstinensene etter bruk av cannabis er der, men er kanskje de svakeste vi kjenner til med noe rusmiddel ovehodet. Litt svett nattesøvn i et par dager.

  Det med fysiske endringer i hjernen er bare dramatisk vissvas også. Og om det skjer noen endringer, så gir jammenmeg en tur til tusenfryd samme endringene. Det er bare drama, vås, skremselspropaganda og fanatisme alt sammen.

  • ukorrigert Says:

   Heisan Peter, fint å få en ekspert på temaet inn i diskusjonen!

   Men om du leser litt grundigere, så påstod jeg aldri at cannabis forårsaker flashbacks. Poenget med flashbacks var å vise et eksempel på at bruk av stoffer kan ha virkning lenge etter at stoffene faktis ker borte.

   Å kalle fysiske endringer dramatisk vissvass blir litt feil. Det er faktisk verken dramatisk eller vissvass. Det er udramatisk og fakta, og igjen kun ment å vise at argumenet «dop ute av kroppen = akkurat som før» ikke er et generelt prinsipp.

   Ja, en tur til tusenfryd skaper også fysiske endringer i hjernen. Det lages f.eks nye minner basert på opplevelsen. Minner lagres som fysiske endringer i hjernen.

   Igjen er ikke dette noe dramatisk, men en bekreftelse på at det skjer fysiske endringer i hjernen hele tiden. Både fysiske og psykisk avhengighet kommer av fysiske endringer, men noe fysisk avhengihet er selvsagt langt mer dramatisk.

   Jeg gjentar poenget: Det er ikke noe generelt prinsipp om at dersom et stoff er ute av kroppen, så er alle spor etter stoffet også borte.

   Man kan selvsagt ikke uten videre snu dette på hodet og påstå at fordi det finnes fysiske spor etter bruk av cannabis, så er disse sporene dramatiske. Det har jeg heller ikke påstått.

   Men det er altså undersøkelser som viser at langvarig tung bruk av cannabis svekker de mentale egenskapene, og at man bl.a har redusert reaksjonsevne i opp til en måned i ettertid. (Jeg må virkelig sette meg ned å søke frem den vitenskapelige artikkelen igjen en dag. Problemet er at det var en vitenskapelig artikkel i en medisink database, og ikke noe google nødvendigvis indekserer.)

   Uansett, Kjell ovenfor har jo langt på vei bekreftet påstanden min. Og han er åpenbart en tilhenger av å avdramatisere farene.

  • Kjell Says:

   Tror jeg må korrigere deg nå. Det vil være sånn til man slutter å ruse seg. Når man går rundt og er stein hele dagen så vil man være redusert konstant. Det er tilbake til «normalen» maksimalt et døgn etter man holder opp. Så kan man jo spekulere i om endrede vaner og omveltninger i hverdagen gir andre effekter for tunge rusbrukere. Ruskutt er forbundet med en rekke psykologiske faktorer. Det er en svært diskutabel og langt mer komplisert cause and effect-rekkefølge her.

   Jeg vil på ingen måte avdramatisere cannabisbruk mer enn det fortjener å bli avdramatisert. Cannabis kan selvsagt være skadelig for mange og svært skadelig for enkelte. Men om man sammenligner dette rusmidlet med alkohol så er det langt mindre skadelig. Påstander som dine undergraver fakta og troller debatten. Dine argumenter skaper ikke annet enn fordommer og dette gagner ingen andre enn de som uten å vite det skaper et us-and-them samfunn der den moraliserende pekefingeren står stiv. Det er viktig å normalisere cannabis og å ta tak i usaklig skremselspropaganda. Man bør heller spre holdninger enn forvridde fakta hvis man ønsker å argumentere mot rusbruk. Og la meg tilføye; jeg fraråder alle mennesker å bruke rusmidler. Man kan ha det helt fint uten kunstige stimuli og det er i flere sammenhenger mye modigere å være edru eller nykter.


 9. enig med peter! nå blire mornings

 10. andyben Says:

  til alle dere som måtte mene bare, og jeg sier bare, godt om cannabis, kan ta seg en tur på en ungdomspsykiatrisk post å snakke med klientellet som har seng der, for å se effekten av langtidsbruk av cannabis. Pluss en viss annen karakter som nylig hadde show på TV. Sex er fantastisk uansett. Lev vel.

  • Lars ove Says:

   Hvordan forklarer du at cannabies ikke er prioritert av politiet i de fleste land pga liten til ingen fare ved daglig bruk over lang tid? Kan du forklare hvorfor det går så bra med brukere i land hvor det er lovlig, og så «dårlig» med brukere i land hvor det er ulovelig? Å kan du forklare at alle teorier om skader ved bruk har blitt motbevist? Å forklar hvorfor cannabis ansees som en mirakelplante som vil være helsefremmede sammenlignet med flere dageligmedisiner som paracet osv? En viktig ting til; den psykologiske effekten av å gjøre noe ulovelig utgjør psykiske konflikter eller utfordringer, avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet og konsekvensene varierer fra person til person, men 98% av de som dagelig begår et lovbrudd vil påvirkes psykisk.

 11. Lars Says:

  Her kommer litt kvalifisert synsing fra min side:

  Landeveiskjøring og bykjøring er to helt forskjellige scenarioer, hvor jeg tror effekten av cannabis på kjøreferdighetene står i to forskjellige størrelsesordner.

  Under bykjøring kan en cannabispåvirket sjåfør få problemer med å sortere alle sanseinntrykkene fort nok, og/eller bli stresset og derfor gjøre flere feil. Under landeveiskjøring gjelder det å fokusere på ett begrenset område (men selvsagt flytte blikket), og der vil reaksjonstid og hastighet være de mest signifikante faktorene.

  Cannabispåvirkede sjåfører har lengre reaksjonstid men kompenserer med å holde lavere hastighet, og fokuserer gjerne på én oppgave over lengre tid uten å kjede seg. I rushtrafikken hjelper dette fint lite, men kanskje det er mer gunstig (eller mindre ugunstig) på landeveien?


 12. Så feil kan du ta. Nrk’s dokumentarserie folkeopplysningen hadde en episode om cannabis hvor de undersøkte faren ved å kjøre mens en var påvirket av cannabies. Forskeren sammenlignet nedsatt kjøreevne forårsaket av cannabis og det å kjøre om natta kontra dagslys, altså kjøreevnen svekkes lite til ingen ting.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: