Bøtelegg dem, bur dem inne, men så hva?

mai 16, 2009


Snakker om djevelen… før i dag skrev jeg innlegget «Mennesker er dyr» som en henvisning til en ny sidepost «Ventiler«. (Se i høyre marg under «Sider»)

Det jeg ville påpeke med disse to postene er at mennesker har en natur, og av natur har vi noen behov. Noen mennesker blir rastløse og utipass av et spenningsløst A4-liv og trenger utløp for dette. Da trekkes man mot alternative miljø, for eksempel kriminelle miljø eller kaskje casuals-miljøet og slossing.

Så når vi har straffet, bøtelagt og sperret disse dyra inne, alt etter alovlighetsgrad på hva de har gjort, så er det på tide å tenke… hvordan forebygge?

Har vi i vårt gjennomregulerte samfunn mulighet for å lage ventiler der slike mennesker kan få utløp for sitt spenningsbehov på en måte som ikke skader omverdenen?

Å bare kalle dem voldsdyrkende aper og ønske strengere straffer tar ikke tak i det underliggende problemet. Og så lenge vi ikke gjør det vil folk ha behov for å bryte ut av buret A4-samfunnets reguleringer har bygget rundt oss, og lage litt bråk og galskap nå og da.

Reklamer

21 Responses to “Bøtelegg dem, bur dem inne, men så hva?”

 1. ben Says:

  skyt faenskapet…
  kjenner jeg blir så provosert att fy fa..!!!!jævla idioter…di har jo hjerneskader det er jo ikke noen tvil..egynn å tenk litt for f…!!grrrrrrrrrrrrrr sint person

  • ukorrigert Says:

   Det er jo selvsagt en løsning det også. Og for å være ærlig, det hadde ikke plaget meg om disse menneskene opphørte å eksistere.

   Men det er nok allikevel ikke en gjennomførbar løsning, og ville nok ført til et relativt utrivelig samfunn i lengden.

 2. Null stress Says:

  Disse burde slippes fri så raskt så mulig. Hva er forskjellen på casuals og demonstrantene i Oslo i januar? Begge kastet flasker, opptrådte voldelig, men kun demonstrantene begikk ødeleggelser.

  Så lenge demonstrantene slipper billig unna ser jeg ingen grunn til at casuals ikke skal gjøre det samme? Det går trossalt utover dem selv.

  • ukorrigert Says:

   Nice one. 🙂

   Jeg synes demonstrantene slapp alt for billig, og jeg er helt enig i at voldelige demonstranter ikke er det spor bedre.

 3. Espen Says:

  Jævla idioter hele gjengen. Hadde noen kastet gjendstander mot meg og mine unger så hadde ikke den personen gått derifra levende!! Forbanna tullinger som trur dem er tøff, men i virkligheten så er det en gjeng snørrunger som ikke kan legge sammen 2+2 ennå!!

 4. Sjoddleif Kverkulf Says:

  Jeg foreslår at vi bringer tilbake den fantastiske gladiator-tradisjonen de hadde i Roma. Da slå vi ikke bare to, men TRE fluer i en smekk: Vi med IQ over 30 kan underholdes av kampene, de med IQ under 30 kan få utløp for sin neandertalske trang til vold, mens de dænger løs og dreper hverandre og dermed gjør verden bittelitt tryggere og bedre for oss som prøver å leve nogenlunde normale liv.

 5. Eirik Says:

  Merker at jeg blir provosert av at det står at de kun skal få bøter for ordensforstyrrelse alle sammen. Når vitner har identifisert mannen som kastet askebegeret, burde han bli tiltalt for å ha satt ungens liv i fare. Du kan ikke slippe unna med bot for å hive et askebeger mot en 1 åring, uavhengig av at han nok ikke mente å treffe henne.

 6. Anonym Says:

  Dette er noen sterile personer som aldri skulle vært født.Det er så sinnsykt galt med hodet deres.skulle vært lagt inn på lukket avd.Det er ikke tøft.men en gjeng med Drittunger.Bli voksen.

 7. zildete Says:

  Til Sjoddleif Kverkulf. Hvis du formoder at folk over 30 i IQ vil la seg underholde av at folk under 30 i IQ slår hverandre ihjel, ligger det vel implisitt at DU ville latt deg underholde av slikt. Det plaserer deg i så fall i gruppen 30-40 i IQ, ifølge Norsk Medisinsk Ordbok (15.utgave, 1993)

  Jeg synes man kan pusse støvet av gapestokken for slik pøbel, noen timer i gapestokk i din hjemby eller i nærmiljøet vil formodentlig jekke ned disse testosteronforgiftede «tøffingene».

  Forøvrig en håpløs sammenligning å mene at A4-samfunnets reguleringer har noe å gjøre med (blind) vold som utløpsventil for aggresjon. Jeg skulle gjerne sett belegg for at det sosialdemokratiske systemet i Norge er en katalysator og pådriver for slikt som man også i u-sosialdemokratiske samfunn kaller «voldsdyrkende aper».

  Hva er forresten et «A4-liv»? Nordmenn har aldri jobbet mindre og aldri hatt mere fritid enn de har nå. Ligger det da en følgerekke at man da driver med vold på sin fritid? Kanskje de pøblene burde hatt mer A4-liv og mindre fritid? F.eks. fengsel?

  • ukorrigert Says:

   zildete, du ser ut til å ha gått glipp av utgangspunktet for argumentet: Det finnes mennesker som er rastløse og trenger spenning i hverdagen, og dette får man i svært liten grad i dagens samfunn.

   Er du uenig i disse to påstandene?

   Jeg tror også Sjoddleif har skjønt mitt poeng langt bedre enn det du ha gjort, selv om gladiatorløsningen neppe er noe som kan fungere i dagens samfunn. Å tro at slikt, både oldtidens gladiatiorkamper og dagens casuals, er kun (for) mennesker med lav IQ viser manglende psykologisk innsikt og demonstrerer nedlatende syn på andre mennesker.

   • zildete Says:

    Om det er nedlatende å mene at de mest intelligente dyrene på planeten ikke burde ha glede av å se andre dyr – uavhengig av IQ – slå hverandre ihjel, aldri så frivillig det måtte være, da er jeg nedlatende. Forøvrig er jeg generelt ganske nedlatende og arrogant;)

    Jeg synes det lukter snillisme av dine argumenter, de stakkars, agressive dyrene som er så forbanna fantasiløse at de ikke klarer å finne på noe annet enn blind vold for å få utløp for hva det nå er de forsøker å få utløp for, må selvfølgelig forståes innen deres kontekst…

    Uansett samfunnsmodell eller mengden av fritid er dette pøbler, og bør behandles deretter. Etter hva jeg har lest, er brorparten av hooligans og casuals ikke samfunnstapere, de har oftest jobb og gjerne familie og ja, lever A4-liv.

    Og jeg kan fortsatt ikke forstå hva det er med ditt samfunn som gjør at man i så liten gradkan leve ut sin rastløshet i spenning, unnskyld meg, jeg har 24 timer ferie hver dag, og har ingen problemer med å finne på masse ting for å få tilfredsstilt både kroppslig og sjeleilig rastløshet.

    Men – dessverre er norsk kultur fortsatt sentrert på at fart og spenning er å drikke seg drita og starte slåsskamp, ja, det er faktisk et typisk norsk fenomen som ble beskrevet av franske «antropologer» på 1700-tallet.

    Jeg er nysgjerrig på din heading «Fellesskapet har ingen egenverdi», snodig..Har hørt lignende før fra miljøer jeg formoder du ikke vil identifisere deg med. Ha en fortsatt hyggelig nasjonaldag i fellesskapet..!

   • ukorrigert Says:

    Det er nedlatende å ikke ha respekt og forståelse for andre menneskers behov.

    Jeg er helt enig i at ingen burde ha glede av å se andre dyr sloss, men nå er det en gang forskjell på virkeligheten og den ideelle verden. Og virkeligheten er at mennesker ikke er ideelle, men kan ha glede av ting du synes er dumt uten at de er uintelligente mennesker av den grunn.

    Jeg vet ikke hvor du ser snillisme hen. Mitt agument er tross alt ikke at man skal ta lett på slike mennesker. Jeg ville ikke felt en tåre over dem om de ble dømt til døden. Men samtidig skjønner jeg at et samfunn som reagerte slik ville være et rimelig utrivelig samfunn.

    At du ikke har noe problemer med å fordrive tiden har omtrent ingen ting med saken å gjøre. Mennesker er forskjellige, og du kan ikke bruke deg selv og dine behov for å slå fast hva andre mennesker behov er. Fordi du trives og har det bra, så burde alle andre også greie seg? For noe ignorant selvsentrert tøv!

    Det jeg tar til orde for i min post er at det lureste vi i samfunnet kan gjøre er å ta hensyn til menneskets natur. Ikke fordi det er synd på voldelige mennesker, men fordi mennesker utvikler voldelige tendenser i det samfunnet de lever i. Mennesker har potensiale for mye, samfunnet er med på å forme dem.

    Hvilke miljøer du vil identifisere meg med er uinteressant. Men hvis du mener samfunnet har egenverdi, verdi utover den verdi samfunnet har for individene som lever i samfunnet, så må du gjerne utdype hva dette skulle være.

   • zildete Says:

    Det var da svært, da..Jeg må selvfølgelig akseptere at det finnes folk som elsker blind vold eller utøvende pedofili, men jeg verken respekterer det eller aksepterer det. Det finnes grenser for hva man skal akseptere i pluralismens navn.

    Og jeg synes ikke det er «dumt» at noen liker å se andre lide, jeg verken aksepterer eller respekterer det.

    Jeg har fortsatt ikke klart for meg hva du legger i «dagens samfunn», er det spesifikt det norske samfunn, eller er det generelt våre dagers samfunn, da altså i motsetning til andre tiders samfunn?

    Man kan godt argumentere med at fellesskapet/samfunnet kun har en verdi ut fra den samlede verdi av individene, og at fellesskapet ikke har en egenverdi i seg selv,hevet over denne definisjonen, slike diskusjoner er perfekte over en pils eller to. Spesielt hvilket (politisk) system som egner seg best for et optimalt fellesskap. Generelt og spesielt. Det har gjennom tidene blitt utprøvd mange modeller, personlig (det driter du i:)) mener jeg at versjoner av sosialdemokratiet ser ut til å fungere best.

   • ukorrigert Says:

    Jeg vet ikke hva du tror du leser, zildete, men jeg har ikke skrevet noe sted at man skal akseptere voldelig adferd.

    Det jeg har sagt er at mennesker har en natur, og oppførerer seg etter den, og at hvis vi ikke forholder oss til dette faktum så vil vi få flere voldelige hendelser i samfunnet enn nødvendig.

    Hvorfor du tar opp sosialdemokratiet som en motsetning til å innse at et samfunn ikke har egenverdi skjønner jeg heller ikke. Mener du at sosialdemokratiet faktisk tillegger samfunn og/eller fellesskap verdier utover den verdi det har for mennesket? Er f.eks fellesskap et mål i seg selv, selv når det ikke er til beste for
    individene i fellesskapet?

   • zildete Says:

    Jeg forsøker å få deg til å definere hva du mener med «(spenningsløst) A4-liv», «dagens gjennomregulerte samfunn» samt hva du mener med det «buret A4-samfunnets reguleringer har bygget rundt oss».

    Du fremstår som en svært oppegående person, og vet derfor at begrepsdefinisjoner er viktig å ha i premissene for at man ikke skal snakke forbi hverandre.

    Altså igjen, mener du at det er dagens sosialdemokratiske samfunn i Norge som fører til spenningsløshet, eller er det dagens samfunn generelt og globalt?

    Jeg har ikke bodd i Norge på mange år, men opplever Norge som et land der man har stor personlig frihet og velstand, og der «gjennomreguleringene» i svært liten grad står i veien for å nyte den personlige friheten og sin fritid.

    Det er bl.a. derfor jeg reagerer på din åpenbare kritikk av det samfunnet du lever i, som da etter din mening trigger «bråk og galskap».

   • ukorrigert Says:

    Jeg er ikke enig i at definisjon er nødvendig. Problemet med definisjoner er at de er veldig strikte, og er derfor i mange tilfelle vanskelig å få korrekte.

    Ta liv som eksempel, altså det som er levende. Det finnes ikke noen god og entydig definisjon, men det er som regel enkelt å forolde seg til i de fleste tilfelle. Det er bare i grensetilfelle man kan spørre om noe virkelig er levende eller ikke. Et virus er for eksempel i grenseland og vil for noen definisjoner være levende, og for andre ikke.

    At det er vanskelig å forstå at det gjennomsnittlige liv, stå opp om morgen, gå på skole/jobb, komme hjem, spise/trene/hobby og så legge seg er et liv med liten grad av spenning skjønner jeg ikke. (så kan du selv vurdere i hvilke samfunn dette er virkeligheten, om det bare gjelder Norge eller også andre steder) Jeg synes det er ganske åpenbart. Og for mange mennesker er dette helt greit, man får den spenning man trenger gjennom filmer og annen underholdning. (Det et folk liker spenningsfilmer er et tegn på at man har et behov for mer spenning enn det hverdagen byr på).

    Men dette er ikke nok for alle mennesker. Det finnes mennesker som trenger mer spenning. Disse kan søke til millitæret, til kriminelle miljø, til fremmedlegionen, til casuals-miljø osv., fordi hverdagen ikke har nok spenning ellers.

    Det jeg mener er at som samfunn bør vi ta mer hensyn til denn edelen av menneskets natur, og på den måten forebygge en del kriminalitet og unødvendig «tilfeldig» vold.

    Jeg sier altså ikke at samfunnet trigger vold. Jeg sier at samfunnet ikke tar nok hensyn til (enkelte) menneskers natur, og at dettekan resultere i mer vold i samfunnet enn nødvendig.

 8. Pondus72 Says:

  Det kommer ikke til å skje noe, utenom bøter, før uskyldige dør. Det er dessverre slik det fungerer i dette nisselandet. Det må skje noe alvorlig før de folkevalgte får opp øynene. Deretter må det settes det ned en kommisjon som skal se på forskjellige tiltak, lover og regler. Så må dette opp i den verna bedriften vi kaller for stortinget. Og i mellomtiden har flere personer strøket med før en ny lov er på plass. Hadde pressen hatt litt baller så hadde de offentliggjort navn, adresse, og telefonnr. på disse lavpanna tilbakestående neandertalapene. Men når jeg tenker meg så finnes det nok hverken adresser eller så tekniske innretninger som telefoner i de hulene som disse IQ-trollen krøp ut fra.

 9. Børre Bass Says:

  Poeng til deg, Zildete.
  Apropos offentliggjøring av navn og bilde.

  «BT skal ikke beskytte pøbler som dere. Vi kommer ikke lenger til å sladde bilder av dere […]. Vi vil løpende vurdere å offentliggjøre navn og bilde […] for å fortelle hvem dere er», skriver Bergens Tidendes sjefredaktør Trine Eilertsen i dagens avis.

  http://www.bt.no/meninger/kommentar/eilertsen/article848179.ece

 10. Klumpen Says:

  AAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRGH! Får lyst til å skrike HØYT fordi folk er så jævla DUMME og livet deres er så forbanna MENINGSLØST og casuals er KVISER på verdens rumpe og bør fjernes og HVA ER DE GODT FOR, EGENTLIG??? Stakkars foreldrene til disse, så grusomt trist å se barnet ditt reduseres til en idiot – og så over fotball attpåtil. Ta og sleng et forbanna askebeger i ditt eget hode – så dør den ENE HJERNECELLEN som klamrer seg til livet. JEG H A T E R CASUALS. Det er TEIT – HARRY – IDIOTISK – FLAUT – UOPPDRAGENT – STYGT – ONDT – PATETISK – UINTELLIGENT – DISKRIMINERENDE – FRPSK – SLEMT – BARNSLIG – SKAMMELIG.

 11. zildete Says:

  Hei, Klumpen, enig med deg i alt, bortsatt fra to ting, de pøblene er neppe særlig interessert i fotball, og ikke er de FRPSK heller, du kan si mye artig om freppere, men de har et slags politisk ståsted, noe jeg tviler på at casuals har hjerne til å skaffe seg. Og ja, stakkars foreldre. de må føle seg passe mislykka..
  Grattis til Norge med MGP-seier, finnes det noen MGP-casuals..?;)

 12. Lenge Leve Kulturen Says:

  Hærlig å se alle dere søte små som hater casuals reagere med «Åh, jeg hater…. skyt …. eller jeg vil ta dem» …. fitter, må dere ikke prompe på egen legg når dere blir «så revet med».

  Ellers? Stå opp for Norge på denne dag.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: