Hvem mobber hvem?

mai 5, 2009


Manglende selvinnsikt 1:

Jeg skulle sagt at Fritt Ord har blod på hendene. At de dytter unge homofile til selvmord. At Nina Karin Monsen har psykotiske trekk. Men jeg skal ikke legge debatten på det nivået, sier Karen Pinholt

Whoops, for seint.

Manglende selvinnsikt 2:

– Fritt Ord-prisen er blitt en mobbepris
Sier LLH-lederen. Francis Sejersted buet ut på Plata

Er det virkelig Fritt ord som mobber, eller kan det tenkes at det er mobben som mobber Fritt ord?

Jeg er for øvrig glad denne saken snart er over. Den har i mediene vært ført på et nivå som ikke er et oppegående samfunn verdig.

Når det gjelder ekteskapsloven så ønsker jeg homofile velkommen i statskirken. Andre kirkesamfunn må få lov til å gjøre som de vil. Verken homofile eller heterofile bør ha rett til å verken adoptere eller få hjelp til kunstig befruktning, men ingen skal taes fra friheten til å lage barn på naturlig måte.

Og siste, men ikke minst, så mener jeg at enhver debatt der man argumenterer for at barn skal tilfredstille voksnes behov og rettigheter er forkastelig. Debatten om adopsjon og inseminasjon burde skje 100% på barnas vegne.

Reklamer

17 Responses to “Hvem mobber hvem?”

 1. Nikolai Hoftun Says:

  «Fritt ord» legitimerer ekstreme meninger!

  • ukorrigert Says:

   Meningsfrihet og ytringsfrihet legitimerer ekstreme meninger. Det bør aldri bli slik at enkelte meninger blir illegitime.

   Dette er essensiellt og en av grunnsteinene i demokratiet.

   Det er også slik at de ekstreme og provoserende meningene er de som må beskyttes av ytringsfriheten. Ufarlige og uprovoserende meninger er det normalt ingen som ønsker å stilne allikevel.

 2. Atle Haugen Says:

  Det springende punktet i din ytring, Hoftun, er «ekstreme». For svært få år siden var Friele «ekstrem.» Hvordan kan den homofrihet-støttende majoriteten forvente at «alle» plutselig skal godt den radikale endringen av polarisering? Blitz-miljøet har alltid vært regnet som «ekstremt». Nå er de plutselig på parti med de som skriker at de tradisjonelle er ekstreme. Jeg er ikke i tvil om hvilken side jeg vil stå på når blitzerne fronter den andre…

 3. Predikeren Says:

  Nå viser ihvertfall blogg-gardistene ansikt!
  Derfor vil jeg takke Viggo i «redaksjon en» som lot oss få oppleve mennesker som Guro Sibeko. Hun viste seg som en typisk representant for blogg-gardistene:
  Hun kjørte sitt løp, det eneste løpet hun var istand til å forstå,
  og presenterte sin vilje, den eneste viljen hun hadde toleranse nok til å godkjenne, og hun snakket som en som er vant til å få «rett» i diskusjoner.

 4. Anonym Says:

  Nina Karin Monsen burde kanskje ha bein i nesen til å stille opp i debatter og forsvare sitt syn. Er det ikke det som hun har fått prisen for å gjøre da? uredd å ytre upopulære meninger.
  Det er ikke få debatter hun har trekkt seg fra i det siste, så overlater hun «nyttige idioter» til å forsvare sine meninger, ikke det at jeg tror hun vet hvilke meninger hun selv har.
  Patetisk hele kjerringen, hun er en skam for ytringsfriheten!

 5. Noen Says:

  Nina Karin Monsen burde kanskje ha bein i nesen til å stille opp i debatter og forsvare sitt syn. Er det ikke det som hun har fått prisen for å gjøre da? uredd å ytre upopulære meninger.
  Det er ikke få debatter hun har trekkt seg fra i det siste, så overlater hun «nyttige idioter» til å forsvare sine meninger, ikke det at jeg tror hun vet hvilke meninger hun selv har.
  Patetisk hele kjerringen, hun er en skam for ytringsfriheten!

  • ukorrigert Says:

   Hun har ikke fått prisen for å stille opp i debatter, men for å delta i samfunnsdebatten i en årrekke, og for å ha skrevet en rekke bøker hvor hun etter prisutdelernes vurdering har en god og helhetlig argumentasjon (eller noe slikt, begrunnelse fritt etter hukommelsen.)

   Hvor mange debatter hun har deltatt i det siste, og hvor mange hun har atkket nei til, det vet jeg ingen ting om.

 6. Christina Nesjenger Says:

  1. Det at fritt ord prisen går til en person som diskriminerer homofile er det som i denne saken ikke er et oppegående samfunn verdig.

  2. At verken homofile eller heterofile bør ha retten til å adoptere må være det minst gjennomtenkte jeg har hørt i dag. Nettopp retten til å adoptere er jo med i kampen om en verden hvor flere barn får et verdig liv med et trygt hjem. Mennesker som adopterer har måttet tenke grundig igjennom det, de har blitt vurdert til om de kan ta imot et barn, så hvem passer vel bedre enn de?

  3. Det er forsket på og bevist at barn som vokser opp med homofile eller lesbiske foreldre ikke har dårligere oppvekstvilkår en barn som vokser opp med heterofile foreldre. Jeg vil faktisk tørre å påstå at et barn som vokser opp med homofile eller lesbiske foreldre som har et rasjonelt og åpent syn på livet og verden. Og som virkelig har ønsket seg det/de barna og jobbet for å få adoptere dem, er bedre enn å vokse opp med heterofile foreldre som enten har fått ungen ved et uhell, eller er kristne med et irrasjonelt og snevert syn på livet og verden.

  4. At Fritt Ord prisen er blitt en mobbepris er godt sakt, den er gitt til en person som henger ut en gruppe i samfunnet på en måte som hører 1800 og tidlig 1900-tallet til, og jeg vil også si at den hører ny nazismen til. Monsen er ikke blitt belønnet for å sette lys på en viktig debatt, hun er blitt belønnet for å mobbe ut en gruppe i samfunnet, og derav har Fritt Ord prisen blitt en mobbe pris.

  • ukorrigert Says:

   1. Her er du veldig dogmatisk. Du kan ikke bare slå fast uten videre at en gitt type meninger er gale.

   2. Jeg mistenker at du ikke helt skjønner hva en rettighet er. En rettighet er noe du har krav på. Hvis noen skulle ha rett til å adoptere så betyr det at de nærmest kan forlange utlevert et adoptivbarn. Mulighet til å adoptere og rett til å bli vurdert som adoptivforeldre er en annen ting.

   3. Jeg vet. Og kanskje har forskningen rett, og kanskje er forskningen så politisk ladet/motivert at den ikke kan stole på. Det finnes desverre veldig mye tvilsom forskning, og eneste måten man kan vurdere dette på er å rett og slett studere forskningen.

   Det har ikke jeg gjort, og jeg har derfor heller ikke konkludert verken ene eller andre veien.

   Men det jeg reagerer på er at dette er gjort til en kamp for homofiles rettigheter, akkurat som om barn er noe vi bruker til å tilfredstille voksnes rettigheter og behov.

   Samfunnet må gjerne foreta en vurdering om det bør åpnes for at homofile kan adoptere. Jeg har ingen sterke motforestillinger mot det. Men det må skje ut fra barnas behov. og ikke ut fra homofiles behov.

   4. Å si at en vinner er belønnet for å mobbe kan man si om enhver som har kontroversielle meninger som andre finner sårende. Skal kriteriene for et fritt ord pris være at man ikke tråkker noen på tærne, så vil en slik pris være meningsløs.

   Det at Monsen blir så hardt angrepet som hun blir, at hun blir demonisert ved bli kalt mobber og andre ufine ting, at det hun sies stadig forvrenges og feilsiteres osv. viser at dette er en person som trenger den typen beskyttelsen en Fritt ord pris er med på å gi. Vi trenger kontroversielle stemmer i samfunnet. Det er viktig for å unngå at alt stanger i et krav om å væe politisk korrekt og aldri provosere noen.

   Nå er det heller ikke mobbing hun har fått prisen for, men deltagelse i debatten i mange år, flere bøker osv. Det er ikke slik at hun bare dukker opp, slang noen negative kommentarer om homofile og fikk en pris for det, slik det kan virke som om en del av hennes kritikere mener når de sier hun fikk prisen for å mobbe.

 7. Karl@home Says:

  Du bør være varsom med dine karakteristikker. NKMs meninger hører i høyeste grad til 2000 tallet. Jeg vil påstå at store deler av jordens befolkning har en mening om homofili og homofiles rettigheter som er svært mye nærmere NKM enn LLH.

  Du, og vi andre i Norge tilhører de få, priviligerte, som har frihet til å ytre sine meninger offentlig. Bruk denne rettigheten til å kjempe for de sakene du tror på. Tål at andre har avvikende oppfatninger. Akseptér at andre ytrer sine meninger. Angrip motstanderes meninger, ikke motstanderen. Ytringsfrihetens pris er å høre meninger du ikke liker. Ytringsfrihetens alternativ vil du garantert ikke like.

  • ukorrigert Says:

   Godt sagt Karl.

   Men jeg vil si at vi i Norge har kommet lenger i toleranse av homofili enn i de fleste andre land. Og det er veldig bra. Men som sagt, bare synd at barn er gjort til en kampsak for homofiles rettigheter.

   Kanskje er adopsjon fra homofile helt greit. Kanskje komme vi dit hen i samfunnet uansett. Men som sagt så mange ganger før, dersom vi skal dit så må det være basert på barnas behov. Ikke voksnes.

 8. Predikeren Says:

  Stille opp i diskusjon? Du mener blogg-gardistenes henrettelseslyst?
  Styreleder Francis Sejersted skal ha komplement for å håndtere dette på en kultivert måte! Hadde folk i Norge, og Fritt Ord, vært like diskriminerende som Friele, ville Friele ikke fått prisen den gangen! De fleste i Norge på den tiden var ikke enig med henne, men de var et folk som verdsatte ytringsfrihet!
  Det viser seg at «offentlige menere» og «blogg-gardistene» bare ønsker sin egen ytringsfrihet, ikke andres! De er hårsåre for seg og sine, men fryder seg over å mobbe kristne og muslimer, deres tro og barneoppdragelse!

  • ukorrigert Says:

   Det er mye dobbeltmoral, selvmotsigelser og mangel på selvinnsikt ute å går. Folk går ikke av veien for langt hardere hets mot de som støtter Monsens rett til å ytre seg, enn den hetsen Monsen selv har stått for.

   Jeg har deltatt i debatten nå med tre-fire poster, og har blitt kalt både det ene og det andre, alt fra rasist til det dummeste menneske i to sko på planeten Tellus (om jeg husker riktig.)

   Folk er egentlig ikke så nøye på det med hets og mobbing, bare det rammer riktige grupper/personer.

 9. Christina Nesjenger Says:

  «Jeg er for øvrig glad denne saken snart er over. Den har i mediene vært ført på et nivå som ikke er et oppegående samfunn verdig». her er du vel omtrent like dogmatisk selv vil jeg påstå.

  Med retten til å adoptere, altså lik rett som heterofile, så menes det selvfølgelig ikke at man bare kan få et barn overlevert til seg sånn uten videre, adopsjon i dag er en lang prosess, og så vidt jeg vet er det ikke endret på dette. Dermed så skjer dette ut fra barnets behov. Så hvor å bruke barn som tilfredsstillelse for homofile kommer ifra det er for meg uforståelig. her er det snakk om mennesker som gjerne vil ha et barn, som gjerne vil ta vare på det, oppdra det og elske det, ikke et monster som vil adoptere et eller flere barn for så å skade det.

  Jeg er også for ytringsfriheten, og jeg syns at Monsen skal få mene hva hun vil, og skrive så mange bøker som hun vil, noe hun opplagt gjør. Og hadde hun skrevet en bok som var nøye gjennomtenkt, med saklige utsang, og ikke bare spekulasjoner og angrep uten logikk, så hadde det vært greit. Da hadde jeg vært enig i at hun skulle få den. Men ikke når hun støtter opp om det jeg vil kalle mobbing av homofile.

  Og så var det dette med politisk korrekt da. Vi som er imot at Monsen skal få prisen vi er bare politisk korrekte vi, mens dere som er for at hun skulle få prisen, der tør å gå imot strømmen og ha egne meninger. Jeg vil si at det faktisk er litt frekt å generalisere alle som er for homofiles rettigheter som bare politisk korrekte.

  • ukorrigert Says:

   Det er en betrakning om debatten, det er ikke å fastslå at en gitt mening er holdbar/uholdbar.

   Jeg vet at begrepet «rett til» brukes alt for lettvindt i samfunnsdebatten. Men jo «rett til» medfører et krav. Har man rett til å adoptere så er faktisk betydningen at man har krav på å få adoptere. Hvis ikke har man ikke rett til det, men bare muligheten.

   At mediene og man i samfunnsdebatten er så slapp med betydningen av ordet undergraver desverre ordets mening. Rettigheter blir bagatelisert.

   >Så hvor å bruke barn som tilfredsstillelse for homofile kommer ifra det er for meg uforståelig.

   Når man krever retten til å adoptere eller retten til assistert befruktning så har man gjort barn til noe som skal tilfredstille voksnes rettigheter. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om heterofile eller homofile.

   >Og hadde hun skrevet en bok som var nøye gjennomtenkt, med saklige utsang, og ikke bare spekulasjoner og angrep uten logikk, så hadde det vært greit.

   Mener du at du faktisk har gjennomgått samtilige av Monsens bøker? Hvis ikke, hvordan kan du fastslå at ingen av hennes bøker er nøye gjenomtenkt og med saklige utsagn? Er dette noe du faktisk vet, eller er det bare fordommer?

   >Men ikke når hun støtter opp om det jeg vil kalle mobbing av homofile.

   Det å fremstille homofile som offre for Monsens meninger synes jeg er en svært dårlig begrunnelse. Det fremstår mer som om du ikke ønsker at hun skal å prisen fordi du missliker hennes standpunkt. Heldigvis har de som utdeler Fritt Ord-prisen mer evne til å tenke prinsippielt enn å vurde hvilke saker som er akseptable å sympatisere med og ikke.

   >Jeg vil si at det faktisk er litt frekt å generalisere alle som er for homofiles rettigheter som bare politisk korrekte.

   Det jeg skrev var: «Det er viktig for å unngå at alt stanger i et krav om å være politisk korrekt og aldri provosere noen.»

   Hvordan klarer du å vri dette til å bety at jeg skulle mene at «alle som er for homofiles rettigheter som bare politisk korrekte»?

   Dette er illustrerende for mye av angrepene på Monsen også. Noe Monsen sies gjøres til noe helt annet enn det hun har sagt, for eksempel påstanden om «starte med et handikap» som er omskrevet til «å være handikappet».

   Og du synes ikke det lukter litt dobbeltstandard å klage over slike særdeles milde påstander når du ser på hvilke karakteristikker som Monsen er utsatt for?

 10. David Anderson Says:

  Jeg vet jeg er litt sen, men enkelte av dine svar til Christina på denne siden strekker ikke helt til for meg. Har du lest NKM sine bøker? Jeg har, grundig. Jeg regner med du er et dypt religiøst menneske siden du støtter så varmt, og håper jeg ikke støter deg med dette.

  Før jeg viser deg enkelte sitater, vil jeg si at det er ikke lenge siden denne diskusjonen så slik ut (ca 1960/70, USA):
  Vi synes ikke negere skal få gifte seg eller få barn. Gud skapte mannen og kvinnen, adam og eva, begge hvite. Den mørke fargen er en latterliggjørelse mot Gud og hans skaperverk. Barna frates en hvit mor og far og rettigheten til å vokse opp i et hvitt og kjærlighetsfullt samfunn.

  Så her har du noen «reflekterte» sitater fra Nina Karin Monsen sin nye bok ”kampen om ekteskapet”.
  1. «Homofile blir aldri like ærefulle som heterofile. Det må homofile leve med, det er deres livslange handikap. Ekteskapets ære ligger nemlig utenfor deres rekkevidde[…] Når homofile par konstruerer barn, blir dette en. Man tukler ikke med Guds skaperorden.[…] Homofile tar barn, barnebarn, osv, fra andre familier uten å måtte betale for det. Homofile par er virkelig ute på et korstog, på jakt etter sæd og egg/livmødre. I ekteskapet hører de ikke hjemme».

  2. Barn født sekulære, men religiøse. Det er ikke bra for barn å begynne sitt liv på avstand til sin skaper, himmelske og jordiske far, Gud og Jesus, far eller mor, og sanne familie.

  3. Gud skapte ikke sterile, knoppskytende vesener, engenerasjons-menn eller kvinner», altså homofile. Sekulære og homofile er unormale, den kristne kjernefamilien er normalen. Homofile kan, som psykisk utviklingshemmede, ha krav på trygd som medfødt ufør.

  5. Jeg falt spesielt for dette sitatet:
  «Hva lystetikere, hedonister av ethvert slag, skilte, utro, pedofile, kriminelle, prostituerte, rusmisbrukere, korrupte, enslige, humanetikere, kommunister, sosialister, sosialdemokrater, samboere og et lite antall homofile synes om det pliktorienterte, heterofile, monogame, religiøse mor-far-barn-fellesskap, det kristne ekteskap, er irrelevant. De forstår ikke begrepet, anerkjenner og respekterer det ikke og har ikke rett til å overta det eller ødelegge det.

  ? Er argumentene holdbare? Kan vi påstå at det hadde vært like sakelig å skrive neger, jøde eller pakkis i stedet for homofile? Kanskje.

  Hva med de ekteparene(mann og kvinne) hvor f.eks mannen av medisinske årsaker ikke produserer sædceller og de dermed får hjelp til å bli gravide. Dette vil jo også føre til at et barn blir født uten sin biologsiske far(en navnløs sædcelle).

  Handler dette om at et barn må oppdras av en mann og en kvinne i fellesskap? Eller handler det om at barn skal ha rett til å vite hvem sine biologiske opphav er. Om det er det siste, hva da med de barna som blir født etter en voldtekt med ukjent gjerningsmann, hva med de som blir til etter en one-night stand, eller hva med det barnet hvor far ikke kan lage barn?

  I tillegg kan man stille spørsmål med “pater est”-regelen, som gjør at morens ektemann automatisk regnes som far uten noen nærmere undersøkelser. Andre er ikke så opptatt av biologi, men mener at barn må vokse opp med omsorgspersoner av begge kjønn. Dette begrunnes ut fra at barnet trenger rollemodeller av begge kjønn. En motforestilling mot dette er at mange lesbiske mødre har tenkt nøye gjennom hvordan barnet skal ha mannlige rollemodeller, mens det naturligvis finnes enslige mødre hvor barnet ikke møter menn verken hjemme, i barnehagen eller på skolen.

  Debatten blir rotete hvis man ikke klargjør om det er biologisk far man mener barnet har rett til å vokse opp sammen med eller om det holder med en annen mann.

  Gjennom hele menneskets historie er det bare de seneste årene vi som mennesker har kunnet stille krav til hvordan oppvekst og familieforhold skal være. Allikevel har mennesket, i historisk perspektiv, formert seg og skapt genier innenfor både kunst og vitenskap, uten at vår forfedre har vært pålagt å stille spesielle krav til familieforhold.
  Å påstå at et barn trenger biologiske foreldre for å utvikle seg til et normalt sosialt vesen er i beste fall uforstand. I verste fall er det en grov fornærmelse mot alle dem som av ulike grunner vokser opp under andre kår.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: